Roheline teekond algab leheküljelt Sõidame!

Vabaühenduste liidu EMSL osalusel on sündinud uus internetikeskkond www.soida.me, kus kõigil on võimalus luua uusi tutvusi ühiselt jagatud autosõidu kaudu.

Sõidame on mõeldud selleks, et inimesed leiaksid reisikaaslasi, muutes nii oma teekonna huvitavamaks, säästes raha sõidukulude pealt ja mis kõige olulisem – hoides keskkonda. Projekti juhi Geroli Peedu sõnul on sõidame eesmärk säästva transpordi edendus ja seda ennekõike säästva transpordi ja koossõitmise võimaluste propageerimise.

Sõidame kutsub inimesi üles lisama sõidpakkumisi ja -soove, kui neil juhtub olema oma autos vabu kohti või kui nad soovivad leida küüti. Kõik toimib imelihtsalt. Registreerudes soida.me kasutajaks või logides sisse Facebook-i kaudu, saab igaüks lisada lehele oma kuulutuse. Selleks tuleb märkida vaid vabade või soovitud kohtade arv, oma marsruut ja aeg. Või lihtsalt otsida sobivaid pakkumisi juba olemasolevate kuulutuste hulgast.

Sõidame ei ole lihtsalt autojagamiseks loodud keskkond. Lehekülg pöörab inimeste tähelepanu säästva transpordi edendamisele. Selleks on soida.me lehel lisaks autojagamisele üleval palju informatsiooni säästva transpordi kohta: kuidas on autoga sõites võimalik keskkonda hoida ja kuidas saaks elada autovabalt. Samuti saab arvutada kütusekulu ja oma ökoloogilist jalajälge. “Transpordivaldkonna peamine probleem on lihtsustatult selles, et sõita soovitakse ühe rohkem, aga see koormab ka üha rohkem keskkonda. Kui inimesed ei pääse liikuma, tekitab see sotsiaalseid probleeme. Transpordiprobleemide lahendamisel on vaja saavutada tasakaal looduskeskkonna ja sotsiaalse keskkonna arengus, mida antud keskkonnaga soovimegi soodustada,” ütles Peedu.

Idee Sõidame loomiseks sündis 2009. aastal Teeme ära! Minu Eesti mõttetalgutel. Tegemist on ühe osaga EMSLi projektist “Seitse ühe hoobiga. Minu Eesti avalikud teenused”, mille raames valmis kokku üksteist teenust, eesmärgiga soodustada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutust avalike teenuste osutamisel kogukondade ja omavalitsuste koostöös. Projekt on kaasrahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Lisainformatsiooni leiate aadressilt soida.me, Sõidame Facebook-i leheküljelt http://www.facebook.com/apps/application.php?id=106161699459159 või soida.me projektijuhilt Geroli Peedult 5342 2378.