Kärdlas toimub teabepäev “Teadlik kalur”

Sõru sadam Hiiumaal

13. aprillil 2011.a. algusega kell 11.00 korraldab Lääne Prefektuuri piirivalvebüroo koostöös partneritega Kärdlas, Tuuru majas teabepäeva “Teadlik kalur”. Tegemist on ennetustöö raames korraldatava infopäevaga, mille eesmärgiks on kalurite ja kalapüügiga tegelejate teadlikkuse tõstmine meresõiduohutusest, merepäästest, esmaabist ning kalapüügijärelevalvest.

Teabepäeva kava:

10.30- 11.00 kogunemine, registreerimine

11.00- 11.10 sissejuhatus

11.10- 12.00 meresõiduohutus- Veeteede Amet

12.00- 13.00 merepääste- Lääne Prefektuur piirivalvebüroo

13.00- 13.30 kohvipaus

13.30- 14.30 kalapüügijärelevalve- Keskkonnainspektsioon

14.30- 16.00 esmaabi- Eesti Punase Risti Saaremaa Selts

16.00- 16.30 küsimused, arutelu

Üritusele registreerimine kohapeal.

Teabepäeva partnerid: Veeteede Amet, Keskkonnainspektsioon, Eesti Punane Rist, MTÜ Hiiukala.
 
Allikas: Emmaste vald
Foto: Mart Keerutaja