Valgamaal tuleb koolitus kogukonna eestvedajatele

Aprilli lõpus alustab Valgamaa Partnerluskogu koolitusega „Kogukonnatooted ja –teenused kui väljakutse ja võimalus MTÜ-le“.
Toimumiskuupäevadeks on 26. Aprill, 6.mai ja 12. Mai.
Koolituskavasse mahuvad järgmised teemad:
Teisipäev, 26. aprill
Kogukonnatooted ja –teenused – mis need on?
–         Millised on võimalused omatuluteenimiseks mittetulundus-ühendustel? MTÜ tooted ja teenused – mis need on?
–          Milline kasutegur on nendel MTÜ-dele?
–          Mida see endaga kaasa toob organisatsiooni asjaajamises? 
–          Isiklike ja organisatsiooni ressursside kaardistamine.
Lektor: Eha Paas
 
Reede, 6. mai
Äriplaani koostamine kogukonnatoodete ja –teenuste pakkumiseks.
–          Kuidas kujundada sobivaid tooteid ja teenuseid?
–          Ideede genereerimine
–          Äriplaan ja finantsprognoosimine – kuidas neid teha?
Lektor:  Margit Kool
 
Neljapäev, 12. Mai
Kogukonnatoodete ja –teenuste hinna- ja mainekujundus.
–          Kogukonnatoodete ja –teenuste hinnakujundus
–          Kogukonnatoodete ja –teenuste mainekujundus
Lektor:  Margit Kool
 
Koolituse läbinud saavad osaleda ka 3-päevasel õppereisil.
 
Oma osalemissoovist anna teada hiljemalt 18. aprilliks e-posti aadressil aili@valgaleader.ee või tel. 767 9537; 53735503

Allikas: Valgamaa.ee
Foto: urvasteleht.blogspot.com