Vormsist saab nutikas saar

Tuuleveski Vormsil. Otto de Voogd - 7is7.com

Vormsile kavandatavad innovaatilised lahendused muudavad saare lähiaastate jooksul energiamajanduslikult iseseisvaks saareks, mille ainulaadset kontseptsiooni on plaanis eksportida erinevatesse riikidesse.
 
Ökoloogiliste energialahenduste, inftehnoloogia ning tuuleenergia klastrite ühisel eestvedamisel loodava sihtasutuse eesmärk on erinevate tehnoloogiliste ja energeetiliste lahenduste kasutuselevõtmisega muuta Vormsi nö nutikaks saareks. Smart Vormsi projekti lahendustest saavad eelkõige kasu saare elanikud, kuid ka Eesti riik tervikuna.

Smart Vormsi idee algataja, Net Group juhi Priit Kongo sõnul on maailmas teadaolevalt kaks sarnast lahendust – Bornholmi saar Taanis ja Jeju Lõuna-Koreas: „Mõlemad on väga hästi töötavad kontseptsioonid, kusjuures Jejul juurutatud lahendusi on müüdud erinevatele riikidele, sh Kanadale. Meie ideekontseptsioon baseerub energiaefektiivsete ehitus- ja IT-lahenduste kasutamisel. Samuti nutikatel avalikel teenustel ja elanike teadlikkuse tõstmisel.“

„Vormsil nagu teistelgi väikesaartel ja ka mandril asuvatel maapiirkondades on mitmeid kitsaskohti elanike esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ning kohaliku majanduse jätkusuutlikkuse osas, mis vajavad kiiret lahendust. Smart Vormsi idee põhineb viiel peamisel aspektil: targad inimesed, tark majandus, tark mobiilsus, tark elukeskkond ja targad avalikud teenused. Kokku moodustavad need nutika lahendustekomplekti, mis ühelt poolt aitab elavdada kohalikku majanduselu saarel ja parandada oluliselt elanike võimalusi esmatähtsate teenuste  nagu kultuuri ja meditsiini kättesaadavuse osas. Teisalt avab võimaluse sarnase mudeli rakendamiseks mandril ja eksportida ka mujale maailmas,“ ütles Vormsi vallavanemUrmas Pau.

Ivo Palu Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskonnast rõhutas, et nutikate energialahenduste juurutamise kõrval on oluline ka, et Vormsi elanikud hakkaksid ise energiasäästlikult elama: „Panustame nii uute lahenduste juurutamisse kui elanike harimisse ja kaasamisse. Ainult sel viisil on võimalik töötavat mudelit välisriikidele tutvustada ja eksportida.“

Smart Vormsi eesmärk on lähiaastatel saada demokeskkonnaks, mis aitaks loodud oskusteavet eksportida kõikidesse maailma riikidesse, kes teadvustavad endale ääremaastumise probleemi ning on valmis selles osas midagi ette võtma.  Projekti meeskonda kuuluvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Eesti IKT Ekspordiklaster, Eesti ECO klaster,  Eesti Tuuleenergia klaster, Vormsi vald, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, NetGroup OÜ, Fortum Elekter AS ja Ragn Sells AS

Allikas: NetGroup OÜ

Share via
Copy link
Powered by Social Snap