EAS toetab projekte, mis ühendavad külad kiire internetiga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustas regionaalministri ettepanekul alates  29. märtsist internetiühenduste arendamise meetmesse taotluste vastuvõtmist.
 
Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, vastuvõtt lõppeb 30. mail. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, mille alusel rahastatakse taotlusi kokku kuni 12 782 330 euro ulatuses. Internetiühenduse arendamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Meetme eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei ole kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on neis piirkondades edaspidi võimalik varustada kodud, ettevõtted ning ametiasutused, mis asuvad kuni 1,5km kaugusel rajatavast baasvõrgust, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam.

„Täna toimib kiire lairiba-internetiühendus vaid suuemates linnades, kuid toetuse abil saab kiire interneti viia ka väiksematesse kohtadesse. Internet on täna küll kättesaadav üle Eesti, kuid selle kiirus on paiguti üsna piiratud. Olukorras, kus töötegemine, hariduse omandamine ning ka igapäevased asjatoimetused nõuavad kiiret internetti ja mahukate andmete edastamist, on investeeringud hädavajalikud, et parandada elukvaliteeti ka neis Eesti piirkondades, kus täna on seis selles osas kehvem,“ kommenteeris EASi juhatuse liige Tarmo Leppoja.

Toetuse abiga saab kiire valguskaablitel põhineva baasvõrgu rajamine on kulukaim osa investeeringust kiire internetiühenduste tagamisel. Seetõttu on sideettevõtete võimalused ja motivatsioon rajada võrk arvuliselt väiksema elanikkonnaga piirkondadesse senini olnud piiratud või vähene. Pärast baasvõrgu rajamist saavad juurdepääsu tarbijateni rajada juba teenusepakkujad ise vaba turukonkurentsi tingimustel.

„Toetame kokku ligemale 1200 km ulatuses valguskaablivõrgu rajamist,“ selgitas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. „See teeb väiksemates maakohtades võimalikuks kaugtöö, mis omakorda annab vabamad käed töö- ja elukoha valikul. Samuti aitab kiire internetiühendus oluliselt kaasa kohapealse ettevõtluse arengule ning tõstab inimeste üldist elukvaliteeti,” rõhutas minister.

Edukaks osutuvad need projektid, mis toovad kiire internetiühenduse lähemale võimalikult suuremale hulgale kasusaajatele.

Toetust saavad taotleda kõik mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on meetmest toetatavate tegevuste elluviimine. Vooru eelarve on 12 782 330 eurot ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 639 116 eurot. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlused tuleb esitada EASi.

Allikas: Merilin Pärli
EASi kommunikatsioonikoordinaator

Share via
Copy link
Powered by Social Snap