Algas konkurss väärtusarendusest läbi vabatahtliku tegevuse

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Avatud Eesti Fond kuulutavad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi väärtusarendusprogrammi konkursi “Väärtusarendus läbi vabatahtliku tegevuse”. Konkurss toimub Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames ja koostöös seda riiklikult koordineeriva Siseministeeriumiga.

Konkursi eesmärgiks on luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks; edendada koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd ning leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös

Kuna 2011.a. on Euroopas kuulutatud vabatahtlike aastaks, siis ootame koostööprojekte, mis edendavad nimetatud väärtusi läbi vabatahtliku tegevuse oma kogukonna heaks. Eeldame, et lisaks praktilisele tegevusele käsitletakse projekti käigus ka vabatahtliku tegevuse teoreetilisi aspekte, toimub saadud praktilise kogemuse mõtestamine ning hindamine. Projektides osalemine peab aitama kaasa vabatahtliku tegevuse harjumuse kujundamisele noorte hulgas, soodustama kodanikuaktiivsust ning tõstma noorte teadlikkust vabasektori rollist ja selle väärtustest ühiskonnas.

Taotletava summa ülempiiriks on 650 EUR ning kokku läheb konkursi raames jagamisele projektitoetusi kogusummas 12 780 EUR. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. aprill.

Lisaks projektitoetustele, mida rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Avatud Eesti Fond,  tunnustab Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta riiklik koordineerimisasutus (Siseministeerium) algatusi, mis kõige läbimõeldumalt suurendavad ühiskonna teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtustest ning on suunatud pikemaajalise vabatahtliku tegevuse võimaluste loomisele.

Täpsete konkursitingimuste ning taotlusvormidega saab tutvuda Avatud Eesti Fondi koduleheküljel www.oef.org.ee