Ettevõtjad saavad maaelu mitmekesistamiseks 13 miljonit

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) määras 60 maaettevõtjale 13,3 miljonit eurot toetusi, mille abil soovitakse maapiirkondades teha 27,7 mln euro ulatuses investeeringuid mitmesugustes valdkondades väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist.

Maaelu arengukava meetme „Maaelu mitmekesistamine“ investeeringutoetus on mõeldud keskustest kaugemale jäävates piirkondades ettevõtluse elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks kõige laiemas mõttes. Toetuse abil tehtavate investeeringute abil laieneb tootmine ja tekivad töökohad, maarahvale pakutakse kohapeal vajalikke teenuseid, põllumajandussektorile võimalusi toodangu töötlemiseks, paiku puhkuseks ja huvitegevusteks, jne.

Selle taotlusvooru eelarve oli esialgselt 157,7 mln krooni. Taotlusi laekus 152 ettevõtjalt aga üle 511,4 mln krooni ning investorite suurt huvi arvestades lisas põllumajandusministeerium eelarvele 50 mln krooni. Seoses sellega määras ka PRIA toetused kahes osas; möödunud nädalal oli määramisotsus käes neil 60 taotlejal, kelle projektid pälvisid hindamiskomisjonilt rohkem punkte.

Toetus määrati näiteks metallitöökoja rekonstrueerimiseks Audrus, tselluvilla valmistamiseks Räpinas, mineraalvee villimisliinile Häädemeestel, elusloomade oksjonikeskusele Valgjärvel, tellisetootmisele Nõo vallas, mitmesuguste puidu töötlemise seadmete ja masinate jaoks, katlamajade seadmeteks, põllutöömasinateks, taristute rajamiseks. Mitmel pool rekonstrueeritakse vanu hooneid tootmishooneteks või puhkekeskusteks ning jätkatakse juba alustatud projekte. Projektiraha aitab teha Vilsandi tuletorni, Eisma sadamat, Cantervilla vabaajakeskust, Leigo tulerestorani, Tõlluste hostelit, Vudila mängumaa veeatraktsioone, Lümanda lubjakoja-teemaparki, Maaritsa põllutöötarvikute kauplust ja paljut muud.

Projektide elluviimiseks on aega kaks aastat. Toetuse saavad ettevõtjad kätte pärast kuludeklaratsioonide PRIAsse esitamist.

Maaelu arengukava 2007-2013 meetme „Maaelu mitmekesistamine“ käesolev taotlusvoor oli juba neljas, seni on PRIA selle meetme raames 547 taotluse põhjal määranud 40,6 miljoni euro ulatuses toetusi.

Allikas: PRIA, www.pria.ee