Kodukant alustas projekti “Üheskoos on kindlam”

Eesti Külaliikumise Kodukant moto „Kogu Eesti peab elama!“ saab aastal 2011 kinnitust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetatud projektiga Üheskoos on kindlam ning Eesti Külade IX Maapäevaga. Projekti avalöök toimus Kodukandi maakonnaühenduste kokkusaamisel 4.-5. märtsil Tartu Kutsehariduskeskuses.

Aastal 2012 saab liikumine Kodukant 15. aastaseks ning see projekt on ettevalmistus juubeliaastale. Räägiti Kodukandi ühtsest kuvandist, kodulehtede arendamisest, aga ka dokumentide säilitamisest ja ajaloo jaoks talletamisest. Elav arutelu toimus infotunnis, kus valdkondade juhid tutvustasid käesoleva aasta tegevusi ning rahastatud projekte.

Palju põnevat on ees noorte valdkonnas, koolituskeskus alustab uue tegevusega – õpiringidega. Sel aastal valitakse Aasta Küla, toimub Maapäev, seekord Läänemaal Roostal.

Projekti “Üheskoos on kindlam” eesmärgiks on tugevdada Kodukandi kuvandit, sealhulgas virtuaalset, ning hoida ja säilitada dokumentatsiooni eesmärgiga tagada külaliikumise ja ühenduse võrgustiku ajaloo talletamine.

Projekti raames otsitakse Kodukandi kõneisikuid, kohtutakse seniste ja uute koostööpartneritega – LEADER, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Põllumajandusministeerium jt.

Mittetulundusühing Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa kõigi valdade, külade ja väikelinnade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad juriidilised isikud. Läbi liikmete ühendab katusorganisatsioon ligi 5000 inimest.

Allikas: Eesti Külaliikumise Kodukant, www.kodukant.ee