Võru noortekeskuses on täna infopäev

Täna,  5. veebruaril kell 15 algab Võru noortekeskuses infopäev  „Töö või Mina või Kool?”. Kõik noored on oodatud osalema. Koos otsitakse vastust küsimustele:

Mis on minu, kui noore õigused ja kohustused tööturul?

Kui vanalt ja kui palju võib töötada?

Mis on minu võimalused siis, kui mul on jäänud kool pooleli?

Kelle käest ja kuidas on võimalik saada juriidilist abi?

Mis vahe on töövõtu-, töö- või käsunduslepingul?

Praktika. Noor ja töötu.  Kui palju palka küsida?

Kool, töö või mõlemad?

Kõigil noortel on võimalus kaasa rääkida, arvamust avaldada, kogemusi jagada, küsida.
Üritust aitavad korraldada Eesti Töötukassa, OÜ Karjääripõld.

Einike Mõttus
Võru Noortekeskuse juhataja
info@vorunoortekeskus.ee