Alatskivil peavad koosolekut kohaliku elu edendajad

Kultuurimälestis Alatskivi vallamaja

14. veebruaril 2011.a. algusega kell 15:00 toimub Alatskivi vallamajas ümarlaud mittetulundusühingute, sihtasutuste, äriühingute ja omavalitsuse juhtidele ning töötajatele. Tartumaa Arendusselts (TAS) tutvustab toetuse taotlemise võimalusi Leader programmist. TAS keskendub oma tegevuses noortele, ettevõtjatele ja küladele-kogukondadele eesmärgiga edendada elu Tartumaal. Projektitoetust saab taotleda järgmistest meetmetest: noorte meede, kogukondade meede ja ettevõtluse meede. Toetust saavad taotleda TASi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, äriühingud ja omavalitsused.

Lisainfo Kaidi Randpõld`ilt ja registreerimine kaidi.randpold@tas.ee, mob. 5358 4035, koduleht www.tas.ee. Registreerimine kodulehel: http://www.tas.ee/est/tegevuskalender/112

Allikas: alatskivi.ee
Foto: Veljo Ranniku