Algab võrukeelsete kirjatööde võistlus “Mino Võromaa”

Võru instituut kuulutab välja 24. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse “Mino Võromaa”.
Võistlusele oodatakse jutte, luuletusi, näitemänge, laule – igasuguseid kirjatöid. Seekord saab kirjutaja valida 17 teema vahel. Teema võib olla, aga ei pea olema kirjatöö pealkirjaks.
Töid hinnatakse kolmes vanuserühmas: I-V, VI-IX ja X-XII klass.

Tänavused teemad on:
Mida peaks tegema, et noored Võrumaalt ära ei läheks?
Mis on võru kultuur?
Minu silma all kadunud asi/nähtus (nt veskis jahu jahvatamine jms).
Võrumaa märgid.
Mis paistab (mäe)künka tagant?
Saunajutt (enda või (vana)vanemate saunakogemused).
Näitemäng (kahekõne kellega tahes: tondiga, vanavanematega, tulnukatega).
Heategu (loomade või muuga seoses).
Kalamehejutt.
Mida põnevat on minuga reisil juhtunud.
Vana ja uue aja söögid.
Võrumaa suvi. / Võrumaa talv.
Miks lapsed üksteist kiusama kipuvad (koolivägivald)?
Mis vaevab mu südant ja hinge.
Kelle või mille poole mu süda kisub…
Puu/lätte/metsa vms heast väest.
Arvuti – kas hea abiline või sõltlaseks tegija?

Võistlustöid oodatakse hiljemalt 28. veebruariks Võru instituuti. Üks osavõtja võib saata võistlusele kuni kolm tööd. Tööd tuleb saata meili teel aadressil kaile@wi.werro.ee. Kui see pole võimalik, võib käsikirjalise töö postitada Võru Instituudi aadressil Tartu 48, 65609 Võru.
Kõige paremad tööd avaldatakse sarja „Mino Võromaa” 24. lasteraamatus.

Rohkem infot tel 525 3215 ja e-posti aadressil kaile@wi.werro.ee.