Töötuid oli detsembris 10 protsenti

Detsembris langes registreeritud töötute arv novembriga võrreldes kiiremas tempos, kuid siiski aeglasemalt kui eelnevatel kuudel. Kuu lõpus oli töötuna arvel 65 260 inimest ehk 10,0 protsenti 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa avalike suhete juht Erko Vanatalu.

Detsembris võttis end töötukassas töötuna arvele 6 892 inimest ja arvelolek lõpetati 6 944 töötul. Nii arveloleku lõpetamiste arv kui uute registreerimiste arv olid detsembris väiksemad kui sügiskuudel. Tegelik ametlikult hõivesse liikujate osakaal on kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Detsembri jooksul oli töötuna arvel kokku 71 349 inimest ning kuu lõpus oli registreeritud töötute arv 65 260. Võrreldes märtsi lõpu seisuga, mil registreeritud töötute arv oli oma kõrgeimal tasemel, on registreeritud töötute arv langenud ligi kolmandiku võrra. Kõrgeim oli registreeritud töötus detsembris endiselt Ida-Virumaal (15,9 protsenti) ja madalaim Jõgevamaal (6,7 protsenti).

Kõige suurem osa (22%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest olid endiselt oskus- ja käsitöölised, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised. Samas on nende osakaal üle viimaste kuude sammhaaval vähenenud. Suhteliselt suur osa oli ka lihttöölisi (20%) ning teenindus- ja müügitöötajaid (17%).

Nagu enamikul eelnevaist aastaist, lisandus detsembris vähem uusi tööpakkumisi kui eelnevatel kuudel. Selle aasta detsembri jooksul lisandus kokku 2 578 uut töötukassa poolt vahendatavat tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 313. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (20%), seadme- ja masinaoperaatoritele (19%) ning oskus- ja käsitöölistele (16%).

Palgatoetusega rakendus detsembris tööle 954 inimest. Kokku oli detsembris palgatoetusega töötamas 6 447 inimest. Detsembris asusid kaks puudega inimest tööle tugiisiku abil ning üks tehnilise abivahendi toel.