Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla loomine on Eesti noortevaldkonna aasta tegu

9. detsembril leidis Tallinnas, Kadrioru lossis aset noorsootöötajate 2010. aasta tunnustusüritus. Sündmuse eesmärgiks oli tunnustada noortevaldkonna tublimaid tegijaid  sel aastal. Eesti Noorsootöö Keskus hindas Marek Meki ja Siiri Liiva panust Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla käivitamisel 2010. aasta Eesti noortevaldkonna aasta teoks kahe teise laureaadi kõrval.

Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöötajate tunnustuskomisjonile laekus sel aastal 39 ettepanekut, mille hulgast valiti välja noortevaldkonda 2010. aastal enam mõjutanud aasta tegu, aasta koostöö ning noorsootöötaja, kes  on andnud pikaajalise panuse noorsootöösse. Ettepanekuid laekus kõigist viieteistkümnest Eesti maakonnast. Igas kategooriast valiti 13 ettepaneku hulgast välja 3 laureaati.
Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla loomine selle juhatuse liikmete Marek Meki ja Siiri Liiva eestvedamisel  osutus üheks kolmest Eesti noortevaldkonna aasta teost 2010. aastal. Tiitli üleandmisel toodi välja Marek Meki panust maakonna noorsootöö strateegia koostamise protsessi, Siiri Liiva rolli esimese Valgamaa Noortekeskuste Suvekooli eestvedamisel ning mõlemat ühiselt maakonna noorsootöö katuseorganisatsiooni käivitamisel.
„Seni polnud Valgamaal ühtset noorsootöö arengustrateegiat, noorsootöötjate katuseorganisatsiooni ega ülemaakondlikku noortekeskuste suvekooli. Tänaseks on Valgamaa noorsootöö, tänud maakonna noorsootöötajate ühisele pingutulse, astunud pika sammu arengus edasi,“ seisab aasta teo kirjeldusena kirjas tunnustusüritusel jagatud trükises „Parimatest parimad 2010 noorsootöös“.
„Juba suvel oli üsnagi selge ja kindel tunne, et Valgamaal on maha pandud üks tähtis verstapost noorsootöö valdkonnas ja tegemist maakondlikult arvestatava teoga.  See aga, et tiitel tuli vabariiklikul tasandil, oli väga suur, samas meeldiv üllatus,“ jagab Marek Mekk tunnustusürituse muljeid.
„Väga oluline panus selle austava tiitli saavutamisel on kindlasti meie maakondlikul LEADER tegevusgrupil – MTÜ Valgamaa Partnerluskogul, kes on üheks oma südame asjaks võtnud noorsootöö arendamise Valgamaal,“ pidas Mekk oluliseks täiendada. „Loodame selle tunnustusega olla teistele maakondadele eeskujuks ning oleme igati nõus neid aitama ja üleüldisesse Eesti noorsootöösse panustama endi kogemuste põhjal.“
Ülejäänud kaks aasta tegu Eesti noortevaldkonnas 2010. aastal olid Näpi Noortekeskuse minifirma PUH selle juhataja Siiri Saarmetsa juhendamisel ning erivajadustega noorte skaudiüksuse loomine skaudijuhi Laura Õiguse eestvedamisel.
Pikaajalise panuse eest noorsootöösse leidsid tunnustust Rõuge valla noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv, noorteühendus Juventus juhatuse liige ja tegevjuht Heidi Paabort ning Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöönõunik Mati Adamson.
Noortevaldkonna aasta koostöö tiitlid said programm „Ettevõtlikuks nooreks Järvamaal“ SA Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse juhataja Eve Siilaku eestvedamisel, MTÜ Just See loomine Kristi Hintsi ettevõtmisel ning Tartu Lille Maja ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ koostöö Lille Maja juhataja Hele Riit-Välliku juhtimisel.
Noorsootöötajate tunnustusüritus toimus sel aastal viiendat korda ja Eesti Noorsootöö Keskuse kohaselt on selle eesmärgiks on esile tõsta valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriiklikult tasandil.
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla  on 27. aprillil 2010. aastal Taageperas, Valgamaal maakonna aktiivsete noorsootöö eestvedajate poolt loodud ühendus. Tankla eesmärgiks on läbi mittetulundusliku noorsootöökeskuse arendada ja toetada maakonna noorsootöövõrgustiku erinevaid osapooli ja nende tegevusi, tagamaks maakonna noorte ja noorsootöötajate huvide esindatus kõigis Valgamaa kolmeteistkümnes vallas-linnas ja maakonnas tervikuna.
 

Siiri Liiva
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
Juhatuse liige avalike suhete ja infotegevuse valdkonnas

Allikas: MTÜ Valgamaa Partnerluskogu