Põhjalik uurimus Eesti ajalehtede välimuse muutumisest läbi kahe sajandi

Homme, 13. detsembril kaitseb Roosmarii Kurvits  Tartu Ülikooli nõukogu saalis doktoritööd “Eesti ajalehtede välimus 1806–2005”.  Töö juhendaja oli professor Epp Lauk, Jyväskylä Ülikool. Oponendid on professor Seppo Zetterberg, Jyväskylä Ülikool ja professor Rein Veidemann, Tallinna Ülikool.