Räpina vallas õhutatakse omaalgatust

MTÜ Räpina Omaalgatus eestvõttel on sellel sügisel toimunud koolitussari „Kogukonna arendajad”.
Seljataga on neli koolituspäeva ja viies – viimane veel ees.

Koolituspäevadel on kõneldud külavanemate rollist kogukonna arendamisel, kodanikuühenduse loomisest, meeskonna juhtimisest ja tulemuslike arutelude korraldamisest, demokraatiast kohalikul tasandil.

23. novembril seisab ees õppepäev, mille teemaks on „Koostöö kodanike ja kohaliku omavalitsuse vahel”.
Koolitused on toimunud Räpina valla eri paikades – Ruusal, Lintes, Nahal, Leevakul – , et koostööd aktiveerida ja oma valda paremini tundma õppida.

Koolitust korraldab Kodukandi koolituskeskus, lektorid on Kaie Toobal ja Marek Mekk. 

Projekti kirjutamise koolitused jäävad uude aastasse. Koolitussari lõpeb kahepäevase õppereisiga Märjamaale, et tutvuda sealsete kodanikeühenduste tegemistega.