Rahvusraamatukogus avatakse näitus „Andrei D. Sahharov: hoiatus ja lootus”

Kolmapäeval, 13. oktoobril kell 16 avatakse Eesti Rahvusraamatukogu peanäitusesaalis näitus „Andrei D. Sahharov: hoiatus ja lootus”. Näituse avab välisminister Urmas Paet. Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Thomas Hammarbergi algatusel korraldatav näitus on osa Sahharovi kui suurmehe rahu- ja edumeelse, inimõigustel põhineva ühiskonna visiooni meeldetuletamisest. Lisaks Andrei D. Sahharovi elutööle soovitakse näitusega juhtida tähelepanu ka Euroopa Nõukogu tegevusele inimõiguste kaitsel ja edendamisel. Euroopa Nõukogu tähistas eelmisel aastal 60. aastapäeva ning sel aastal täitub Euroopa inimõiguste konventsiooni vastuvõtmise 60. aastapäev.

Lisainformatsioon näituse kohta:  http://www.coe.int/t/commissioner/activities/sakharov_EN.asp

Share via
Copy link
Powered by Social Snap