Kaitseliit ühendab tuhandeid vabatahtlikke

Täna kohtub Võrumaal maakonna kaitseliitlastega Kaitseliidu (KL) ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste.

KL avalike suhete osakonna ülem major Neeme Brus (fotol) nimetas organisatsiooni ridades olijaid tublideks ja teotahtelisteks inimesteks, kes on teistest aktiivsemad ja kohusetundlikumad. Kaitseliidu taasloomisest möödus veebruaris 20 aastat.

Missugused on organisatsiooni põhisuunad?

Täiendame jätkuvalt oma liikmete riigi- ja kodanikukaitsealaseid teadmisi, õpetame välja allüksusi, teeme koostööd politsei, päästeameti ja teiste riigile oluliste jõustruktuuridega ning ka omavalitsustega. Tuleval kuul toimub Põlva- ja Võrumaa omavalitsusjuhtidele kahepäevane riigikaitse kursus.

Kui suur on kaitseliitlaste pere?

Kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, kodutütreid ja noorkotkaid on Eestis üle 20 000 inimese. Nad kõik on vabatahtlikud, kes on teotahtelised ning annavad oma panuse enda, kogukonna ja riigi kaitseks.

Hiljuti moodustati Kaitseliidu juurde küberkaitsekeskus? Miks?

Küberkaitset loetakse tänapäeval kogu maailmas riigikaitse osaks, sest mida nüüdisaegsem on riigi infotehnoloogiline tase, seda halvatavam on nii tema infrastruktuur nagu pangandus kui ka riigikaitselised võrgud. Küberkaitseliit koondab infoturbe spetsialistid sõltumata nende põhitöötöökohast, kuna nad abistavad riiki infoturbe alal vabatahtlikult. Praegu on töös kaitseväe teenistuse seaduse uus variant.

Millised olulised muudatused ootavad kaitseliitlasi selle vastuvõtmisel?

Muudatustest on veel vara rääkida, sest seda täiendatakse. Tean, et seadus arvestab Kaitseliidu seisukohti. Riigi institutsioonide usaldusväärsuse arvamusuuringutes oleme stabiilselt seitsmendal-üheksandal kohal.

Küsis Mari-Anne Leht