Tartumaal saab ka edaspidi võlanõustamist

Augustis 2010 alguse saanud projekti, mis annab  Tartu maakonnas elavatele inimestele võimaluse pöörduda tasuta nõu ja abi saamiseks võlanõustaja poole, tähtaega on pikendatud  2012. a novembri lõpuni.

Projekti eesmärk on majanduslanguse tingimustes võetud laenude või muude rahaliste kohustuste täitmisel raskustesse sattunud inimeste mitterahaline abistamine. Nagu paljude raskuste korral, on ka võlgade tekkimisel oluline probleemiga võimalikult kiiresti tegelema hakata ja mitte jääda ootama, et olukord kuidagi iseenesest laheneb. Võlanõustaja poole võiks julgelt pöörduda juba siis, kui võlad alles hakkavad tekkima – see võimaldaks ära hoida olukorra halvenemise ja võlakoormuse suurenemise.

Tartumaa elanikel, kes soovivad pöörduda võlanõustaja poole, palutakse sellest teada anda kohaliku omavalitsuse (valla) sotsiaalnõunikule või otse  MTÜ Majandamisnõustaja võlanõustajatele  e-posti aadressil majandamine@hot.ee . Nõustamine toimub kohaliku omavalitsuse ruumides.

Allikas: MTÜ Majandamisnõustaja

Tartumaal saavad võlgnikud tasuta nõu küsida

Majanduskriisi tingimustes on mitmedki inimesed sattunud võlgadesse sissetulekute vähenemise, tööpuuduse, suure laenukoormuse jms tõttu. Augustist 2010 kuni juulini 2011 kestev projekt „Võlanõustamine Tartu maakonnas“ annab Tartu maakonnas elavatele inimestele võimaluse pöörduda abi saamiseks võlanõustaja poole.

Võlgnikke nõustavad Tartumaal MTÜ Majandamisnõustaja spetsialistid. Teenus on abivajajaile tasuta – seda rahastavad 90% ulatuses Avatud Eesti Fond ja 10% ulatuses Tartumaa Omavalitsuste Liit. Projekti käigus kohtuvad võlanõustajad abivajajatega omavalitsustes koha peal. Nõustaja abiga tehakse kindlaks võlgniku täpne majandusolukord, kohustuste suurus ja kulukus ning leitakse võimalusi olukorra parandamiseks – kohustuste täitmise järjestamine, maksegraafikud, maksepuhkus jms.

Nagu paljude raskuste korral, on ka võlgade tekkimisel oluline probleemiga võimalikult kiiresti tegelema hakata ja mitte jääda ootama, et asjad kuidagi iseenesest paranevad. Võlanõustaja poole võiks julgelt pöörduda juba siis, kui võlad alles hakkavad tekkima, see võimaldaks ära hoida olukorra halvenemise ja võlakoormuse suurenemise.

Tartumaa elanikel, kes soovivad pöörduda võlanõustaja poole, palutakse ühendust võtta kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunikuga või otse MTÜga Majandamisnõustaja e-posti aadressil majandamine@hot.ee.