Meremäel peeti nahtsipüha

Meremäe vallas on säilinud ja korras tsässonaid ehk palvemajasid 11. Need asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ külades. Vagamärter Anastasia  pühakupäeva ehk ahtsipüha tähistavad nendest viis – Rokina, Meldova,  Küllätüvä, Uusvada ja Serga.

Pühapäeval toimusid jumalateenistused Küllätüvas, kus asub suurim kivitsässon Eestis, Uusvadas ja Sergas. Uusvadas pühitses Isa Viktor kohaliku kunstniku
Sirje Rumpi maalitud Püha Anastasia ikooni. Vanemate külaelanike jutu järgi oli tänavusel mälestusteenistusel poole rohkem rahvast. Vana traditsioon peaks ikka kestma jääma, arvasid kohalikud memmed.

Serga tsässon remonditi põhjalikult 2007 aastal, see on ainukene palvemaja, kus ka nõukogude ajal toimusid teenistused. Serga küla tsässona pühakupäevale tuli rohkelt kohalikke elanikke ja külalisi Petserimaalt. Teenistuse viis läbi Obinitsa preester Isa Viktor, kaasa teenis Tailova kiriku preester Georgi Kurnosov. Toimus ka esimeste rahaliste annetuste üleandmineTailova kiriku renoveerimiseks toetuseks.
Nahtsipäeva üritusepeakorraldaja Eevi Liinamäe oli rahvarohkuse ja päeva õnnestumise üle rõõmus. Rikkaliku peolaua taga räägiti minevikust, olevikust ja loomulikult ka tulevikuplaanidest Setomaal.

Pille Malkov