Otepääl jääb soojahind muutmata

Vaatamata kallinevale toorainele ei tõuse Otepääl sel kütteperioodil 2011. aasta septembrist 2012. aasta maini soojusenergia hind.

Praegu on Otepää linnas soojusenergia hinnaks kehtestatud 55,98 eur/MWh eest (koos käibemaksuga) ja selliseks see hinnatase AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma kinnitusel ka jääb. “AS Otepää Veevärk on suutnud oma majandamisega hästi toime tulla,” põhjendas Sepma. “Ka oleme leidnud võimalusi saada soodsalt hakkepuitu, meil on olemas kokkulepped kvaliteetse tooraine tarnijaga.”

Samuti rekonstrueeritakse igal aastal keskküttetorustikku, millega hoitakse kokku soojakadusid ning ka see aitab kaasa soojusenergia hinna säilimisele praegusel tasemel.

Monika Otrokova