Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit

Sitaunik (sõnnikuhunnik). Foto: Harju Ülle
Sitaunik (sõnnikuhunnik). Foto: Harju Ülle

Harju Ülle

Seo kevväi tultas keskkunnaministeeriümi telmise pääle uurma, kuis eläjäpidäjä uman talon sitta laotasõ ja kon inne tuud hoitva. Tuu takan jõud lähkümbähe euro-sõnnikuhoidla nõudminõ.

Ku laudan om vähämbält viis lehmä, sis aastast 2023 tohe-i inämb lauda takan sitaunikut olla. Ku pall’o noid parhilla om, nakkas keskkunnaministeeriümi telmise pääle uurma OÜ Consultare. Uurminõ haard 600 Eesti põllumajandusettevõtõt.

Ministeeriüm lupa, et saadu tiidmise perrä naata-i ettevõttit pulstma, no sõnnikuhoidla piät iks ehitämä.

«Eläjäpidäjät pitsitedäs niigi ülearu,» hinnas’ nõudmist Urvastõ kandi Ala-Punde talo pernaanõ Ventsli Eve, kellel om 26 lehma. Meil om sõnnikuhoidla, a toolõ nõutas nüüt katust pääle. Piima möömi alla umahinna ja ku tuu nii jakkus, sis ei olõ mõtõt inämb eläjit pitä. A 33 aastat olõmi pidänü, kõik tehnika ostnu…»

Loe edasi: Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit