Vahtsõ nõudmisõ pitsitäse eläjäpidäjit

Sitaunik (sõnnikuhunnik). Foto: Harju Ülle
Sitaunik (sõnnikuhunnik). Foto: Harju Ülle

Harju Ülle

Seo kevväi tultas keskkunnaministeeriümi telmise pääle uurma, kuis eläjäpidäjä uman talon sitta laotasõ ja kon inne tuud hoitva. Tuu takan jõud lähkümbähe euro-sõnnikuhoidla nõudminõ.

Ku laudan om vähämbält viis lehmä, sis aastast 2023 tohe-i inämb lauda takan sitaunikut olla. Ku pall’o noid parhilla om, nakkas keskkunnaministeeriümi telmise pääle uurma OÜ Consultare. Uurminõ haard 600 Eesti põllumajandusettevõtõt.

Ministeeriüm lupa, et saadu tiidmise perrä naata-i ettevõttit pulstma, no sõnnikuhoidla piät iks ehitämä.

«Eläjäpidäjät pitsitedäs niigi ülearu,» hinnas’ nõudmist Urvastõ kandi Ala-Punde talo pernaanõ Ventsli Eve, kellel om 26 lehma. Meil om sõnnikuhoidla, a toolõ nõutas nüüt katust pääle. Piima möömi alla umahinna ja ku tuu nii jakkus, sis ei olõ mõtõt inämb eläjit pitä. A 33 aastat olõmi pidänü, kõik tehnika ostnu…»

Ventsli Eve ei usu, et väiku sitaunik lauda takan luudusõlõ hirmsahe kurja tege. «Pääliina ammõtnigu ei lupa lehmäl kraavist vett kah juvva. Kas nä ülepää elon lehma nännü omma?» kurjust’ tä.

Võromaa talopidäjide liidu tekevjuht Parvõ Marika ütel’, et piimätuutja nägevä vaiva, et ello jäiä ja saa-i sõnnikuhoidla ala rahha panda. Api olõ-i ka väikutalonigu toetusõst. «Kümne lehmäga talo käive om suurõmb ku 14 000 eurot aastan,» selet’ tä. «14 000–50 000eurodsõ käibega om ülepää rassõ investiirmistoetuisi saia.»

Sõnnikuhoidla nõudminõ käü kõigi kodoeläjide kotsilõ, a tuust päses är sis, ku laut om sükävallapanussõga – sita pääle laotõdas egä päiv värski põhk, turvas vai saepuru ja seo veetäs laudast vällä õnnõ kõrra aastan õkva nurmõ pääle. «Lambapidäjile tuu passis, a lehmi saa-i niimuudu nüssä,» selet’ Parv.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap