Rakvere kutsub ohvitsere teenistuse ajaks linna elama

Viru Maleva staabi õppeklassis toimus Rakvere linnapea Andres Jaadla ning Lääne-Virumaal teenivate ja Rakveres elavate ohvitserkonna esindajate kohtumine. Kohtumise avas malevapealik kapten Rein Luhaväli, kes tutvustas linnapeale kohalolevaid maleva juhatuse liikmeid ning Kirde Kaitseringkonna ohvitsere ja allohvitsere.

Seejärel sõna saanud linnapea väitis, et Eesti ohvitserkond – ohvitserid ja allohvitserid – on kogukonna haritud eesliin. „Liiga palju räägitakse ja
tegeletakse igapäevaste tööülesannetega ning väga vähe vaba aja veetmisest ja seltsielust peredega,“ nentis Andres Jaadla. Rakvere on tugev
kultuuriline ja seltsielu keskus ning olemasolevate võimaluste ja perspektiivide tutvustamiseks ning ohvitserkonna osa esile tõstmiseks oligi
kohtumine kavandatud. Linnapea sõnul on Rakvere linnal on plaan kaasa aidata teenistusajal “autos elamise” vähendamisele ja selle lõpetamise deviisiks oleks – teenistusaja jooksul elupaigaks Rakvere!  Linnapea tutvustas lasteaedade ja elurajoonide rajamise perspektiive ning Rakvere haigla
juurdeehitust, Rakvere Ametikooli ümbruse rekonstrueerimist, teatrikino ja Targa Maja ehituse perspektiive.

Vastates esitatud küsimustele rääkis linnapea konkreetsemalt laste mänguväljakute loomise kavadest ja koostöö võimalustest Rakvere teatriga.
Kasulikuks loeti linnapea ettepanek paremini valgustada Rakveres planeeritavate ürituste aega ja sisu ning rahvaülikoolis pakutavaid võimalusi Kirde Kaitseringkonnas.

Kohtumist lõpetades soovis Rakvere linnapea Andres Jaadla aktiivselt organiseerunud ohvitserkonda, kes koos oma peredega aitaks linnal ellu viia
püstitatud plaane ning seega tagada ka oma pereliikmetele mugavam ja turvalisem elukeskkond.