Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal toimub 16.-24. novembrini

Üle-euroopaline jäätmetekke vähendamise nädal toimub sel aastal 16.-24. novembrini. Nädala eesmärgiks on pöörata tähelepanu säästlikule tarbimisele ning võidelda prügitekke vastu, et säästa keskkonda. Väljakuulutatud konkurss on üks osa Keskkonnaameti teavituskampaaniast, mis keskendub jäätmetekke vähendamise võimaluste tutvustamisele.

Keskkonnaamet on välja andnud jäätmetekke vähendamise teemalise lauamängu „Vähendame võidu“, jäätmetekke vähendamise töölehtede mapi üldhariduskoolidele, taaskasutusteemalise brošüüri „Jäätmete uus elu“ ning valmistanud jäätmetekke vähendamise ideid kandvad filmiklipid . Kõik info- ja õppematerjalid ning filmiklipid on elektroonselt kättesaadavad: http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppematerjalid-2/

2012. aastal viis Keskkonnaamet läbi 252 jäätmeteemalist õppeprogrammi üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaia lastele, milles osales kokku 5263 õppurit. 2013. aastal on läbi viidud 192 jäätmeteemalist õppeprogrammi, kus osales 4105 osalejat.

Lisainfo:
Merle Kiviselg, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 5560 2292, e-post merle.kiviselg@keskkonnaamet.ee