Aprillis hakkavad Ruusmäel kehtima uued aadressid

Vastavalt Haanja Vallavalitsuse 05.03.2013 korralduse nr 26  “Liikluspindadele kohanimede määramine” järgi saavad Ruusmäe küla tihedama asustusega alad uued aadressid. Korraldusega määrati teedele nimed, milleks on Tammiku tee, Järvetaguse tee ja Mäe tee. Vastavalt teede nimedele saavad elamud uued aadressid.

Uued aadressid hakkavad kehtima aprillis. Maakatastri, kinnistusregistri, ehitisregistri ja rahvastikuregistri andmed muudetakse vallavalitsuse poolt. Rahvastikuregistrist saavad andmed paljud infosüsteemid (nt haigekassa jt).

Soovitame kõigil olla tähelepanelik ning võimalusel igas asutuses oma uus aadress täpsustada. Kehtima hakkavatest aadressitest teavitatakse omanikke ning majadele paigaldatakse tänavasildid.

Lisainfo:  Tiia Zuppur, Haanja Vallavalitsus, maakorraldaja,  e-post tiia@haanja.ee, tel  7878 860.