Võru õpilasmalev ootab registreerujaid

Võru noortekeskus alustas eelmisel nädalal sellesuvises õpilasmalevas osaleda soovijate avalduste vastuvõttu.

Võru õpilasmalevas saavad kaasa lüüa 40 Võru linnas ning 20 Võru vallas elavat 13-18aastast noort. Noored teevad neli tundi päevas lihtsamaid heakorra- ja põllumajandustöid. Ülejäänud aeg sisustatakse koostöös rühmajuhtidega meelelahutuse ning harivate tegevustega (karjääriplaneerimine, tööseadused, keskkonnakaitse).

Malev toimub kahes vahetuses (esimene vahetus 27. juuni – 8. juuli; teine vahetus 11. juuli – 22. juuli Jaani koolimajas ja Pikakannus).

Rohkem infot: www.vorunoortekeskus.ee ning telefonil 5344 0622. Registreerimine toimub niikaua, kuni kohti jätkub.