Lahingu käigus vallutati kirikumõis

Otepääl tähistati Eesti taasiseseisvumispäeva, 20. augusti perepäevaga, mille käigus muu hulgas sõditi kirikumõisa pärast. Nimelt peeti maha õppelahing, kus osalesid kaitseliitlased ja noorkotkad. Lahingust andis ülevaate EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja ja Kaitseliidu Valgamaa maleva kaplan Marko Tiirmaa. Lisaks lahinguvõtetele oli võimalik jälgida esmaabi andmist haavatutele.

Kohaletulnuid tervitas Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol. Perepäeva muusikalise osa eest hoolitses ansambel Põldsepp ja Pojad.

Näha sai ka jõustruktuuride tehnika- ja relvanäitust ning süüa sõdurisuppi.

Perepäeva korraldasid ja selle kordamineku heaks panustasid Kaitseliit, Naiskodukaitse, politsei, päästeamet, Otepää vald, Otepää kultuurikeskus ja EELK Otepää Maarja kogudus.