Õppealajuhatajad üle Eesti arutasid Võrus aktuaalseid haridusküsimusi

Eile ja täna, 10.-11. oktoobril, kogunesid Võrumaal õppealajuhatajad üle Eesti, et koostööseminaril arutleda aktuaalsete õppe- ja kasvatustööd puudutavate teemade üle. Koostööseminari keskmes oli riiklike õppekavade rakendamine. Tutvustati äsjavalminud näidistöökavade kasutusvõimalusi põhikoolis ning valikkursuste materjale gümnaasiumile. Võru maavanem Andres Kõiv kirjeldas noorte ettevõtlikkuse võimalusi piirkonnas, selgitati kutsestandardi kasutuselevõtu põhimõtteid ning tutvustati õpetajate täienduskoolituse kontseptsiooni.

“Koostööpäevade eesmärgiks on kinnistada arusaama, et hariduskorralduse sisulises kaasajastamises on koolis õppealajuhatajal juhtiv roll. Kaasaegses koolis on õppealajuhataja palju enamat kui tunniplaani koostaja. Tema on see, kes lõimib praktilises koolitöös tervikuks õpetaja professionaalsuse ja õpilase individuaalsuse,” ütles Võru maavalitsuse peaspetsialist Aigi Tiks, “Õppealajuhataja enda isiksus määrab väga palju, kas Eesti kool on huvitav ja ühiskonnale avatud.”

Reedene päev oli pühendatud Kultuuripärandi aastale kohaselt kultuuri lõimimisele koolitööga. Luuletaja Contra mõtiskles, kas pärimuskultuur muutub masinate pärusmaaks. Tutvuti Leiutajate Külakooli tegevusega, Võru Instituudi ja Kuperjanovi Jalaväepataljoniga.

Õppealajuhatajate koostööseminar toimus viiendat korda. Varasemalt on korraldajateks olnud Pärnu, Paide, Rakvere ja Viljandi. Järgmisel aastal kogunevad õppealajuhatajad Raplamaal.

Koostööseminari toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu.