Täna möödub 50 aastat I noorte laulu- ja tantsupeost

http://laulupidu.ee/wp-content/uploads/2012/06/noortelaulujatantsupeod.jpg30. juunil 1962 toimus Tallinnas Kalevi staadionil esimene noorte tantsupidu ning 1. juulil laulupidu Tallinna lauluväljakul.

Esimese noorte laulu- ja tantsupeo korraldamise mõtte algatajateks olid laulupeo üldjuht Heino Kaljuste ning tantsupeo üldjuht Alfred Raadik. Peo tollane ametlik nimi oli V.I. Lenini nimelise Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni 40. aastapäevale pühendatud Eesti NSV koolinoorte laulupidu ja pioneeride V vabariiklik kokkutulek.

 Tantsupidu toimus tollasel Komsomoli-nimelisel (praegu Kalevi) staadionil ning sellel osales ligi 4000 tantsijat. Pidu oli lavastatud pioneeride lõkkeõhtuna – puhusid fanfaarid, süüdati lõkked ning heisati laagrilipp. Kõige selle kõrval tantsiti aga selliseid eesti rahvatantse nagu “Kaera-Jaan”, “Konnatants” ja “Jämaja labajalg” jpt. Tantsude vahel võistlesid legendaarse  spordimehe Joann Lõssovi juhatusel 600 noort kombineeritud teatejooksus. Tantsupeo lõpetas tänaseks noortepidude traditsiooniliseks lõputantsuks kujunenud “Oige ja vasemba”.
Tantsupeo üldjuhid olid Leo Kalmet, Alfred Raadik, Erna Kaasik, Niina Raadik ja Ilka Tomingas.

Laulupidu toimus äsja valminud Tallinna lauluväljakul ning sellel osales ligikaudu 11000 lauljat. Asjakohase kommunistlikule parteile, pioneeriorganisatsioonile ja Leninile pühendatud repertuaari kõrval kõlasid muuhulgas ka Gustav Ernesaksa ja Ellen Niidu “Rongisõit”, Eesti rahvaviis “Vändra polka” ja Villem Reimani laul “Õekene”. Laulupeo üldjuhid olid Gustav Ernesaks, Jüri Variste, Karl Leinus, Lembit Verlin, Heino Kaljuste, Aksel Pajupuu, Vilja Toomi, Jaan Kääramees ning Kuno Areng, kes oli dirigendipuldis ka 2011. aastal XI noorte laulupeol, juhatades seal Gustav Ernesaksa laulu “Mu isamaa on minu arm”.

Esimese noortepeo korraldaja oli haridusministeerium ning peoidee suured toetajad olid tollane haridusminister Ferdinand Eisen ning ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja ja välisminister Arnold Green. Pidu korraldati V. I. Lenini nimelise Üleliidulise Pioneeriorganisatsiooni 40. aastapäeva tähistamiseks ning seda nimetati pioneeride viiendaks vabariiklikuks kokkutulekuks, mille sisu oli laulupidu ja lõkkeõhtu-tantsupidu. Peo ettevalmistust survestas aja ja vahendite vähesus ning peo meeleolu häiris pisut ka vilets ilm.