Lastefondi luulekonkursist võttis osa suur hulk lapsi üle Eesti

Märtsi- ja aprillikuu jooksul viis SA TÜK Lastefond läbi algkoolilastele suunatud luulevõistluse „Mõmmiku head teod“, kuhu laekus kokku 387 tööd lastelt üle Eesti. Keerulise hindamistöö tulemusena selgitas žürii välja parimad tööd kolmes vanusegrupis.

1.-2. klassi laste seas tunnistati parimaks 8-aastase Pühajärve Põhikooli õpilase Ander Alliksaare luuletus „Haige olla väga paha“. Talle järgnesid Karl Markus Kallas (7-aastane, Lümanda Põhikool) luuletusega „Kuidas Peep sõi magusat“ ning Nelle-Ann Vare (9-aastane, Ülenurme Gümnaasium) luuletusega „Mõmmiku kevad“. Eriauhinna vääriliseks pidas žürii Kristi Malmi (8-aastane, Lümanda Põhikool) värsirida „Kui lont ei kuula sõna…“.

Järgmise vanusegrupi (3.-4. klass) võitjaks kuulutati 11-aastane Simuna Kooli poiss Tony Priks, kes saatis võistlustulle oma luuletuse „Mõmmiku heateod“. II-IV kohta jäid jagama Jonete Visnapuu (11-aastane, Simuna Kool) luuletusega „Mõmmiku heategu“, Liisa Oks (11-aastane, Miina Härma Gümnaasium) luuletusega „Headusering“ ning Anete Otti (3. klass, Rapla Vesiroosi Gümnaasium ) luuletusega „Sul olen mina!“. Eriauhinna pälvis Helena Siimsoo (4. klass, Lähte Ühisgümnaasium) salm „Kunagi, midagi, kedagi“.

5.-6. klassi õpilaste vanuserühma silmapaistvamad luuletuse kirjutasid 13-aastane Valgu Põhikooli poiss Markus Heinla („Headus-teadus-seadus“) ja 12-aastane Viljandi Kesklinna Kooli tüdruk Marie Ruut („Mõmmik aitab alati“), kes jäid jagama I ja II kohta. Kolmandale kohale tuli 12-aastane Madeleine Monika Mandre oma luuletusega „Mõmmiku head teod“.  Loe edasi: Lastefondi luulekonkursist võttis osa suur hulk lapsi üle Eesti

“Luulekevad 2012” õhutab luuletusi saatma

Luuletustekonkurss “Luulekevad 2012” ootab kõigilt huvilistelt mistahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt viis-kuus) 15.vmaini e-posti aadressil ingvarl@hot.ee.

Võib esineda varjunime all, kuid palutakse teatada ka oma õige nimi, aadress (ka tavapostiaadress), telefoninumber, vanus, õpilastel kool ja klass või kursus, täiskasvanuil elukutse.

Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtab Eesti luuleklubide liit ühendust kirja teel ning paremiku luuletustest avaldatakse koos autorite fotodega võistluse järel luulekogumik.

Lääne-Virumaa IX etlejate luulekonkurss “Hingel ja südamel”

Pajusti klubis 11. veebruaril 2012 algusega kell 13.

Pajusti klubi on etlejate luulepäevi korraldanud alates 1998.aastast. Üle mitme aasta kutsume taas konkursil osalema nii õpilasi kui ka täiskasvanud etlejaid (deklamaatoreid).

Konkurss toimub neljas kategoorias:
A. Põhikooli õpilased
B. Gümnaasiumi õpilased (ka ametikoolid)
C. Täiskasvanud
D. Kollektiivid (rühmatööd)

Repertuaari valikul piiranguid ei ole. Lähtuge pealkirjast – Hingel ja südamel
– Üksikesinejatel palume esitada 2 (kaks) luuletust eesti autoritelt.
– Kollektiividel esitada seotud luulekava ühe või mitme autori loomingust.

Konkursi zürii annab hinnangu igale esinejale. Kolm paremat igas kategoorias saavad auhinnad. Kõik osalejad saavad tänukirjad.

Lp. Juhendajad, kirjandusõpetajad ja koolide huvijuhid! Palume innustada ja julgustada oma õpilasi konkursil osama.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 3. veebruar 2012 Pajusti klubisse e-kirja teel: pajustiklubi@hot.ee või aadressil: Pajusti klubi, Tartu mnt 11 Pajusti alevik, Vinni vald 46603.

Registreerimisel palume esitada järgmised andmed:
1. Esineja (esinejate) ees- ja perekonnanimi, vanus ja klass, kui on tegemist õpilastega ning õppeasutuse nimetus.
2. Juhendaja nimi.
3. Esitatav repertuaar (autorid ja pealkirjad, või kava pealkiri).
4. Osavõtja või juhendaja telefon või e-kirja aadress.

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!
Head pealehakkamist sobiva repertuaari leidmisel ja omandamisel!

Info:
Inge Arula tel 505 7645
Pajusti klubi tel 325 7401
pajustiklubi@hot.ee

Luuletused sahtlist netti!

Virtuaalne luulekonkurss “Sahtlist netti” sai oma nime 2005. aastal, kui Rauno Märks Uuno raadios projektist rääkides arvas, et selline konkurss peaks kindlasti ka oma nime omama. Luulekonkursi muudab eriliseks täielik virtuaalsus ning osaleja võimalus jääda lõpuni anonüümseks.

Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, kui täidetud on allpool toodud osalemistingimused.

Ajakava:
15.09.-16.10. – luuletuste edastamine korraldajaile
17.10.-06.11. – žürii valib välja finalistid, algab publiku lemmiku valimine
07.11.-27.11. – finaali pääsenud luuletajad edastavad korraldajaile lisaks kolm luuletust
28.11.-16.12. – žürii hindab finalistide loomingut
17.12. – lõppüritus, kus loetakse ette finalistide loomingut ning jagatakse auhindu finalistidele.

Osalemistingimused: Luulevõistlusel konkreetset teemat ei ole, luuletus ei tohi olla lühem kui 12 rida; luuletus ei tohi olla pikem kui 60 rida; luuletus peab olema eesti keeles; võõrkeelseid sõnu ega väljendeid ei tohi kasutada; esimeses voorus peab iga autor esitama kaks luuletust.
Luuletused peavad olema saadetud  aadressil konkurss@teehead.ee hiljemalt 16.10.2011.

Võistlusest osavõtuks tuleb teatada oma kontaktandmed: kontakttelefon, mailiaadress, aadress, sugu, vanus, ees- ja perekonnanimi ning kirjanikunimi. Avalikustatakse vaid kirjanikunimi (selle puudumisel autori nimi). Heategevusühing MTÜ Hea Tegu  omandab kõik konkursist osa võtvate teoste õigused tingimusel, et kõikjal märgitakse ära autori nimi. Avalikustatakse vaid finaali pääsenud luuletajate (kirjaniku)nimed.

Hindamine: 1. voorus hindab zhürii luuletusi kolme palli skaalal, žürii käest saadud punkte ei avalikustata, ka ei avalikustata tekkinud paremusjärjestust. Teise vooru ehk finaali pääsevad kahe luuletuse kokkuvõttes 30 enim punkte saanud luuletajat. Finalistid peavad saatma seejärel žüriile hindamiseks veel kolm luuletust, mis antakse seejärel luuletajate kaupa uuesti žüriile hindamiseks. Finaalis hindab žürii luuletajaid Eurovisiooni hindamissüsteemis.

Publiku lemmiku valimine toimub Facebookis Hea Tegu lehel kuni 15.12.2011.

Zhürii liikmed: proua Ingrid Rüütel (patroon), Pärnu Kuursaali esindaja, Birgit Varjun, Rauno Märks, Venno Loosaar, Juku-Kalle Raid, Contra, Sven Kivisildnik, Chalice, Margus Prangel, Liisi Koikson, Olavi Ruitlane, Jaan Elgula, Jaagup Kreem ja Liina Vahter.