Riik toetab enam kui 28 000 noore osalemist suvelaagrites

Kaidi Kask ja Leegi Põder ehitamas putukahotelli. Foto: SA Innove
Kaidi Kask ja Leegi Põder ehitamas putukahotelli. Foto: SA Innove
Haridus- ja Teadusministeerium eraldab igal aastal Hasartmängumaksu Nõukogu otsuse alusel rahalisi vahendeid laste ning noorte arendava puhkuse toetamiseks projekt- ja noortelaagrites üle kogu Eesti. Sel aastal toetatakse laagrite tegevust ning laagrijuhtide ja –kasvatajate pädevuste suurendamist 912 650 euroga, et kaasata laagritegevustesse võimalikult palju noori, sealhulgas vähemate võimalustega noori lasterikastest või toimetulekuraskustega peredest, asenduskodudest või kel on erivajadus.

2015. aastal saavad riikliku toetuse 84 laagrikorraldajat. Riikliku toetuse eesmärgiks on tagada laagrite kvaliteet ning toetada nende kättesaadavust. Ühtlasi pakutakse soodustuusikuid vähemate võimalustega noortele, kelle puhul moodustab riiklik laagritoetus kuni 60% kogumaksumusest. ,Ü ülejäänu kompenseerib enamasti kohalik omavalitsus või asenduskodu.

„Noored on väga heterogeenne sihtrühm, mistõttu on ka laagrid erineva suunitlusega – see tagab võimaluse valida kõige enam huvi pakkuv laagriteema ning –programm,“ selgitas Eesti Noorsootöö Keskuse asedirektor Kaur Kötsi. „Valida on näiteks spordi, tantsu, muusika, seikluskasvatuse, teatri, keskkonnahariduse, keeleõppe jptm teemaliste laagrite vahel. Soovitame lastevanematel end juba praegu erinevate laagrite vahetuste ja sisuga kurssi viia,“ lisas ta.

Laagrid tagavad noortele võimaluse veeta oma suvine koolivaheaeg koos sõpradega turvalises ümbruskonnas ning pideva järelevalve all. Reeglina toimuvad laagrid looduskaunites kohtades üle Eesti. Noored õpivad laagris viibides palju mitteformaalse õppimise teel, mis arendab nende sotsiaalseid oskusi, iseseisvust, algatusvõimet ja loovust ning toetavad toetab „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020“ eesmärkide täitmist.

Koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2015“ koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiastutus Eesti Noorsootöö Keskus, mille põhieesmärgiks on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.

Lisainfo laagrite kohta üldisemalt: http://www.entk.ee/laagrid
Noortelaagrite nimekirjad: http://www.entk.ee/noortelaagrideestis

Allikas: eesti Noorsootöö Keskus

Nupp tööle! – noorte töötusest päästmise programm otsib töötuid noori

Targa Töö Ühing, Tööandjate keskliit ja Töötukassa teevad noortele tööotsijatele programmi “Nupp tööle!”. Juulist algavad programmi esimesed tegevused – suvelaagrid üle Eesti – kuhu kutsuvad noori osalema.

Ole sa noor, lapsevanem, vanavanem, noorsootöötaja või muidu empaatiline inimene! Tööd otsivad noored eas 16-24, kes pole neli kuud õppinud-töötanud, tuleks nüüd otsekohe suunata registreeruma tööhõivespetside loodud tööotsijate programmi “Nupp tööle”.

Veel on tasuta kohti motiveerumist ja eneseleidmist tulvil suvelaagrites üle Eesti, millest esimesed juba juulikuu algul Harjumaal Salmistus ja Viljandimaal Suure-Jaani lähistel. Tasuta täispaketis suvekuudel koolitusi, ekskursse tööandjate juurde ja stipendiumiga tööpraktikat hea tööandja juures, võimalus jätkata “päris”töötajana.

Programmi eestvedajaiks Targa Töö Ühing, Tööandjate keskliit ja Töötukassa koostöös paljude tööandjatega, rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond. Registreerumine ja info www.nupptööle.ee ja Facebookis “Nupp tööle” märgusõna all või kirjuta kadri@employers.ee.