Maavalla koda korraldab korjanduse
hiite ja usuvabaduse kaitseks

120px-Maavalla_Koda_logoTaarausuliste ja maausuliste Maavalla koda korraldab karjalaskepäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trükiste, loengute jt sündmuste ning muude tegemiste tarvis.

Maavalla koja eesmärgiks on meie maa pärimusliku loodususu ja meie oma iidsete tavade hoidmine, uurimine ja tutvustamine.

Koostöös Soome omausuliste ühinguga Taivaannaula on ettevalmistamisel uurali rahvaste ühispalvus pärnakuus (juunis) Lahti ligidal soome-ugri rahvaste VII maailmakongressi puhul. Selle ning muude suursündmuste tarvis püüab koda leida ka projektirahastust, kuid selle saamine on teadmata.

Jälle on tõusnud päevakorda arendused Paluküla hiiemäel ning usuõpetuse koolides kohustuslikuks muutmine.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja põhiliseks sissetulekuksannetused. Seepärast on koja liikmed tänulikud igasuguse abi eest.
Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr EE523300333805270003 Danske Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal. Igale annetajale, kes lisab maksekorralduse selgitusse oma postiaadressi, saadetakse tänutäheks tänavuse aasta sirvikalender (vt http://www.maavald.ee/maausk/maausust/sirvide-koostamisest).

Karjalaskepäeva korjandus toimub mahlakuu jooksul (1.-30. aprill). Rahvakalendris on karjalaskepäev (23.04.) üks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab suviste tööde poolaasta.

Haapsallased koguvad raha legendaarsele linnakodanikule skulptuuri püstitamiseks

Gunnar Ollo. Foto: laanlane.ee

Haapsallased alustasid annetuste kogumist, et püstitada eelmisel aastal surnud legendaarse linnakodaniku Gunnar Ollo mälestuseks skulptuur, kirjutab Läänlane.

1925. aastal sündinud Gunnar Ollo on Haapsalus mitme põlvkonna jaoks ilmselt üks tuntum linnakodanik, keda kohtas iga päev linnapildis jalutamas, möödujailt viisakalt sigarette või münte küsimas ja taarat kogumas. Gunnar oli teretulnud Haapsalu kohvikuis, kus teda ootas tasuta kohv või kõhutäis. Gunnar oli alati viisakalt riides – ülikonnas ja triiksärgis. Gunnar Ollo suri möödunud aasta külmal veebruariööl oma kodu juures.

MTÜ-s Haapsalu Kunstivara tegutsev Aita Mölder kutsub nüüd inimesi üles, et valmistada Gunnar Ollole pronkskuju. Enamik linna- ja loomerahvast, keda Mölder küsitles, pakkus, et Gunnari kuju peaks seisma linnatänaval (hea kohtuda, tervitada ja pildistada).

Elusuuruses Gunnari kuju valamine pronksi maksab umbes 40 000 eurot, plastiktehnikas kuju poole vähem.

Kes soovib ettevõtmises kaasa lüüa, saab teha annetuse: MTÜ Haapsalu Kunstivara, arveldusarve: 221021855042, Swedbank. Lisada kindlasti märksõna Gunnar.

Loe pikemalt siit.

Vana Haapsalu Selts kogub raha linna veebikaamera paigaldamiseks

MTÜ Vana Haapsalu Selts kogub raha, et paigaldada Haapsalu vana tuletõrjemaja torni eri suundadesse näitav veebikaamera, kirjutab www.laanlane.ee.

 “Haapsalu on vist ainuke linn Eestis, millel puudub kogu maailmale nähtav veebikaamera pilt linnast,” ütles Vana Haapsalu Seltsi juht Merike Laur. Paigaldatav kaamera oleks juhitav ja hakkaks näitama tuletõrjemaja tornist eri suundadesse.
Selts kutsub kõiki Haapsalu sõpru ja häid inimesi üles annetama Haapsalu pildi maailma viimise heaks. Praeguseks on tänu seltsi liikmete ja nende sõpruskonna annetustele kogutud pool kaamera maksumusest.
Veebikaamera idee autor on Vana Haapsalu Seltsi liige Alar Rästa, kel on Haapsalus suveelamine.
Selts taotles kaamera muretsemiks raha kohaliku omaalgatuse programmist, kuid raha ei saadud. Kaamera läheb seltsile maksma ligi 1800 eurot.
 
Anneta:
MTÜ Vana Haapsalu Selts a/a 221027475895.
Lisades maksekorraldusele isikukoodi, on annetus tulumaksu võrra soodsam.

Sindi raekoja tornikella jaoks algatati korjandus

Sindi raekoda ehitise valmimisel esimese vabariigi ajal. Foto: Sindi muuseumi kogu.

Tänavu tähistab Sindi linn oma 73. aastapäeva. Selle tähtpäevaga seoses otsustas Sindi linnavalitsus algatada Sindi raekoja tornikella paigaldamiseks korjanduse.

Selle nädala alguses saatsid Sindi Ajalooklubi ja Sindi muuseumi nõukogu linnavalitsusele ühispöördumise, milles tehti ettepanek koguda raha raekoja tornikella muretsemiseks ja paigaldamiseks. Ettepanekus oli soov algatada korjandus 1. mail, et sellega rõhutada Sindi linnaõiguste saamist 1938. aasta 1. mail. Sindi alevi ametimaja ehk raekojahoone avati pidulikult 8. augustil 1937. aastal.

Ühispöördumises on märgitud, et raekojahoone pidulikule avamisele lisas ajaloolisust riigivanema Konstantin Pätsi poolt saadetud 1000 krooni tornikella paigaldamiseks raekoja tippu.

“Sindi on tööliste alev ja sintlastele on kellaajaline täpsus väga tähtis, sellepärast torni tühiku täitmiseks ongi määratud teile 1000 krooni,” oli Sindi alevivanem Nikolai Letile edasi antud ümbrikus kirjas.

Arvestades eestoodut ning Sindi Ajalooklubi ja Sindi muuseumi nõukogu poolset ettepanekut, algatab Sindi linnavalitsus raekoja tornikella paigaldamiseks korjanduse. Annetusi saavad teha kõik soovijad Sindi linnavalitsuse arveldusarvele 1120145828, märksõna “Tornikell”. Eesmärgiks on koguda vajalik summa, et linna 75. aastapäevaks 2013. aastal oleks linna sünnipäeva tähtsündmuseks tornikella pidulik avamine.

Kella piduliku avamisega samal ajal paigaldatakse raekoja eeskotta tahvel suuremate annetajate nimedega. Tahvlile jäädvustatakse eraisikud, kelle annetus on alates 40 eurost, ettevõtete ja organisatsioonide puhul 100 eurot.

Viktor Kaarneem