Üksteist arvestav ja kaasav koolikultuur parendab koolikeskkonda ning mõjutab kodu

logo13Uus kooliaasta on algamas. Ainuüksi 1. klassi läheb sel õppeaastal 15 000 õpilast. Üldhariduskoolide päevaõppe 137 000 õppuri õpetamine ja kasvatamine on väljakutse mitte ainult kodu ja kooli, vaid kogu ühiskonna jaoks.

Positiivne ja üksteist toetav keskkond tekib kooli hoolivuse, julguse, austuse ja sallivuse kaudu. Järjekordse kooliaasta teevad kordumatuks uued ülesanded isikliku täiustumise teel. Meie kohustus on toetada iga lapse, aga eriti hariduslike erivajadustega (sh ka andekate) õpilaste arengut. Eesmärgi saavutame ühise ja koondava koostöö kaudu. „Üheskoos!“ kõlab selle aasta ka Koolirahu moto. See tähendab koostööd ja aktiivselt häid suhteid nii õpilaste endi kui nende ja õpetajate vahel. Sama moto rõhutab õpetajate omavahelist ning kooli ja kodu ühist panustamist tuleviku Eesti nimel. Täiskasvanud peavad lapsi suunates koolikultuuri kujundama, sest õpilaste endi loodud ja hoitud head suhted taandavad halbu käitumismudeleid.

“Pole halbu õpilasi. On halvad käitumismallid,“ ütleb Tiivi Tiido, Viljandi Haridus- ja kultuuriameti juhataja.Lastekaitse Liit üleriigilise projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ põhiväärtused. „Laps on aktiivne. Täiskasvanu töötagu iseenda ja lapsega selle nimel, et aktiivsust õhutada ja õigesse kanalisse suunata. Lubatagu lastele oma arvamus. Õpetatagu neid seda väärikalt avaldama, kuid ka vastaspoole arvamust kuulama ja arvestama. Kaasatagu lapsi kõikidesse neid puudutavaisse otsustustesse. Õppigu lapsed koolis suhtlema aktiivselt, kuid lugupidavalt nii kaaslaste kui täiskasvanutega, olema kriitilised, kuid alati konstruktiivsed ja koostöö poolt,“ ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president. Loe edasi: Üksteist arvestav ja kaasav koolikultuur parendab koolikeskkonda ning mõjutab kodu