EUROOPLASTEST KESKMINE EESTLANE TARBIB VETT PEA KAKS KORDA SÄÄSTLIKUMALT

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Keskkonnaagentuuri 2020. aasta veekasutuse koondaruande kohaselt tarbisid mullu Eesti elanikud sarnaselt üle-eelmisele aastale 42,9 miljonit kuupmeetrit olmevett. Sellest nähtub, et keskmiselt kulub Eesti elanikel olmeks 88 liitrit vett ööpäevas. Seda on pea kaks korda vähem kui keskmisel Euroopa Liidu tarbijal. Kui kasutaks kogu vee ära näiteks dušši võttes, veedaks keskmine eestlane duši all ligi 64 tundi aastas, keskmine eurooplane aga 103 tundi.

Loe edasi: EUROOPLASTEST KESKMINE EESTLANE TARBIB VETT PEA KAKS KORDA SÄÄSTLIKUMALT

Homme kustutame tunniks tuled

26. märtsil toimub ülemaailmne kliimamuutustele tähelepanu juhtimise aktsioon Earth Hour – Maa Tund, mis kutsub inimesi ja organisatsioone üles sellel päeval kell 20.30-21.30 kohaliku aja järgi lülitama tunniks ajaks välja elektri.

Kliimamuutusest tingitud üleujutused ja looduskatastroofid mõjutavad ka meie igapäevategevust. Jaapani katastroof on üks viimase aja kurvemaid näiteid looduslike jõudude võimsusest. Seetõttu on oluline, et igaüks meist panustaks kasvõi väiksel määral meid ümbritseva keskkonna säästmisesse.

WWF Earth Hour ootab aktsiooniga liituma ligi miljard inimest üle maailma ja avaldama veebilehel http://www.beyondthehour.org/ oma isikliku panuse keskkonna säästimisesse. Interaktiivselt veebilehelt on võimalik jälgida erinevate kontinentide ja riikide elanike lubadusi ning plaanitavaid tegevusi meie keskkonna kaitseks.

Earth Hour on 2007. aastal Austraaliast alguse saanud ülemaailmne üleskutse lülitada tunniks ajaks välja elektriseadmed, eesmärgiga juhtida tähelepanu jätkusuutlikule eluviisile tänapäevases keskkonnas. Algatuses on osalenud 128 riiki erinevatelt kontinentidelt ja maailma tunnustatuimad hooned nagu Sydney Harbour Bridge, Rooma Colosseum jt.