Miks Eesti keelas vanade vedelgaasiballoonide täitmise

gaasiballoon

 

 

1. jaanuarist 2014 on keelatud täita vedelgaasiballoone, mis ei vasta eurodirektiivile ja millel puudub selle direktiivi nõuete kohaselt paigaldatud Pii-märk. Selle taga on ELi direktiiv 2010/35/EL, mis näeb ette nõuded transporditavatele surveseadmetele, et suurendada nende ohutust ja tagada nende vaba liikumine. Direktiiv kohustab tegema vanadele balloonidele uue nõuetele vastavuse hindamise ja kui balloon selle läbib, kinnitatakse sellele Pii-märk. Ehk et Pii-märgiga balloone võib täita, ilma selle märgita balloone 2014. aastast enam mitte.

Sellise keelu eesmärgiks on kõrvaldada käibelt vanad GOST-standardite alusel toodetud balloonid, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele ning mille nõuetele vastavuse hindamist ei ole võimalik läbi viia, kuna puudub osaliselt või täielikult tootjapoolne dokumentatsioon.

Kuivõrd täielikku ja vajalikel andmetel põhinevat vastavushindamist ei pruugi olla võimalik läbi viia, ei ole tagatud, et ringluses olevad balloonid on ohutud inimestele ja neid ümbritsevale keskkonnale. Kindlam on ohte vältida ohutuma seadme kasutamisega, kui oodata tagajärgi nõuetele mittevastava seadme kasutamise tulemusena, sest teadupärast gaasiplahvatuse tagajärjed võivad olla väga rasked nii inimesele kui ehitisele.

Üheks täitmise keelu ajendiks on ka asjaolu, et Lätis keelati alates 1. jaanuarist 2014 GOST-standarditele vastavate balloonide kasutamine täielikult. Meenutan, et Eesti keelab vaid täitmise, mitte kasutamise, enne aastavahetust täidetud balloone võib kasutada, kuni nad tühjaks saavad.

Kui Eestis eelnõuga planeeritavat piirangut ei kehtestataks, tähendaks see, et Lätis kasutuselt kõrvaldatud ning võimalikud nõuetele mittevastavad ja ohtlikud balloonid satuvad ringlusse Eestis, suurendades seetõttu nii järelevalve kui täitjate poolse kontrolli koormust ning võivad kaasa tuua õnnetusi kodumajapidamistes. Loe edasi: Miks Eesti keelas vanade vedelgaasiballoonide täitmise

Euronõue kohustab gaasiballoone välja vahetama

2014. aasta 1. jaanuarist ei tohi enam täita vedelgaasiballoone, mis ei vasta eurostandardile. Põhjus, miks vanu balloone enam kasutada ei tohi, on Eestis vastu võetud otsus tagada Euroopa Liidu nõuete täitmine.

Saare Gaas OÜ juhatuse liikme Aivo Jürissoni kinnitusel tohib varem täidetud balloone siiski kasutada senikaua, kui nendes gaasi jätkub. Seda loomulikult mõistlikkuse piires. Jürissoni sõnul on neil juba praegu müügil 11 kg gaasi sisaldavad nõuetekohased balloonid ning peagi tulevad müüki 17 kg gaasi sisaldavad balloonid. Võrdluseks võib öelda, et nn vanasse GOST-ballooni mahub 21 kg gaasi.

Paljud kliendid kasutavad siiani veneaegset balloonile kinnitatavat regulaatorit. Seega tuleb kindlasti meeles pidada, et selline regulaator uute balloonidega kokku ei sobi ja tuleb samuti ringi vahetada.