PÄRNU LINNAVOLIKOGU SOOVIB SELGUST, MIKS TAHETAKSE PAIKUSEL POLITSEIÕPE LÕPETADA?

Paikuse politseikooli üks hoonetest. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu soovib valitsuselt selgitust, miks kavatsetakse Väike-Maarjasse viia Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskus ning investeerida kuni kümme korda rohkem maksumaksjate raha kui Paikusel tegutsev kool vajab tingimuste kaasajastamiseks.

Pöördumises Vabariigi Valitsuse poole kirjutatakse, et politseiväljaõppe keskus asub Paikusel ligi 22 hektari suurusel alal, millest tänaseks on kasutusel napilt kolmandik. „Paraku pole aastaid enam Paikusele suuremaid investeeringuid tehtud ja politseikooli juhtide hinnangul on vajadus investeerida Pärnusse kuus kuni kaheksa miljonit eurot, et jätkata kaasaegse politseihariduse andmist. Selle eest saaks moderniseerida olemasolevat õppesõidurada, uuendada lasketiiru, õppehooneid ja ühiselamuid,“ seisab pöördumises.

Paikuse õppekeskusesse investeerimise asemel peetakse plaani õppekeskus sulgeda ja rajada uus keskus Väike-Maarjasse. Ettevalmistused selleks väidetavalt juba käivad ning politseikooli üleviimiseks ja Väike-Maarja päästekooli juurde integreerimiseks vajalikud investeeringud pidavat küündima 70-80 miljoni euroni. Pärast neid investeeringuid Väike-Maarjasse lakkaks Paikuse õppekeskus olemast.

Võimekuste koondumine riiklikult ühte asukohta kujutab omamoodi turvariski

„Me ei pea loogiliseks, põhjendatuks ega õigeks Paikuse politseikooli sulgemist,“ leiab Pärnu linnavolikogu.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on Pärnu linnal Väike-Maarjaga võrreldes mitmeid eeliseid. Kõige olulisem on asjaolu, et riigi keerulises majanduslikus situatsioonis on olemasoleva õppekeskuse renoveerimine otstarbekam kui täiesti uue keskuse rajamine uude kohta riigi teises otsas. Pärnu linn on valmis pakkuma täiendavaid õppealasid, et Paikuse politsei väljaõppekeskust muuta veelgi paremaks ja tõsta politseiõppe kvaliteeti.

„Võimekuste koondumine riiklikult ühte asukohta kujutab omamoodi turvariski. Regionaalse keskusena saab Pärnu linn pakkuda häid tingimusi rakenduslikule kõrgkoolile, seda Eesti riigile majanduslikult otstarbekama lahendusena. Traditsioonilise asukohana Pärnus on politseiharidust võimalik ka paremini turustada,“ selgitas Kosenkranius.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

Paikuse politseikooli kadetid teedel ja tänavatel

Paikusel avati politsei- ja piirivalvekolledži lasketiir