ALGASID VII VUNKI MAANO LOOMETALGUD

Vunki Mano loometalgud. Foto: Ula Malinska-Mark

Võrumaa Arenduskeskuse loodud Vunki Mano tähistab tänavu viiendat sünnipäeva. “Lugemine võib veidi segamini minna, sest loometalguid on korraldatud Võru maakonna eeskujul ka mujal Eestis,” ütles kõigil Võru maakonna loometalgutel mentor ja korraldaja olnud Mai Timmi.

Sel aastal osaleb loometalgutel üle 90 ettevõtliku inimese ning 14-st esitatud ideest pääses loometalgutel osalema üheksa. “Juba vanad eestlased kutsusid kokku talguid kui oli vaja midagi ära teha. Nii oleme ka meie aastate jooksul kutsunud kokku sadu Võru maakonna inimesi ja palju ära teinud,” ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots oma tervituskõnes. Ideid esitati lähtudes nii isiklikest kogemustest, olemasolevatest strateegilistest eesmärkidest kui ka statistilistest andmetest, mis indikeerivad murekohti.

Lisaks projektijuhi rollile nentis päevajuhi ülesandeid täitev Kristi Vals, et loomatalgud ei ole kunagi sellised nagu need olid eelmisel või üleeelmisel korral ning muutusi on tänavugi. “Sel aastal on meil näiteks osalejate jaoks korraldatud lastehoid, et kõigil oleks võimalus loometalgutest muretult osa saada,” ütles Vals. Sellest olulisemana toob ta aga välja, et metoodika saab igal aastal värskenduskuuri.

Ees ootavad põnevad, ent väljakutsete rohked kaks päeva

Korraldajate ja mentorite sõnul on probleemid, mida tänasest lahendama asutaks nö “nurjatud”. Nurjatuteks probleemideks nimetatakse olukordi, kus lahendust leida on võimatu, ent neid on võimalik valitseda. See tähendab, et ka probleemi ennastki on sageli keeruline määratleda.

üksi me nurjatute probleemidega tegeleda ei suuda

Selleks, et keerulisi ühiskondlike probleeme aga lahendama asuda on osalejatele toeks kuus mentorit. “Tuleb tunnistada, et üksi me nurjatute probleemidega tegeleda ei suuda,” ütles üks mentoritest Kadri Kangro, avades nurjatute probleemide keerulist tausta. “Tänapäeva ühiskonnas on kõik väga spetsialiseerunud ja igaüks tegutseb oma valdkonnas. Seega tuleb tugevused kombineerida, et me suudaksime luua innovaatilisi lahendusi,” lisas ta.

Kangro peab eelkõige oluliseks aktsepteerida, et meil on palju selliseid probleeme, mida me hästi ei mõista, aga mis meid käivitavad.

Võru maakonna eeskujul on korraldatud loometalguid mujalgi

Kui mõni aeg tagasi olid häkatonid levinud eelkõige tehnoloogiasektoris ja ärimaailmas, siis Vunki Mano on näidanud, kuidas sarnane metoodika toob tulemusi kogukondlike probleemide lahendamises.

Vunki Mano loometalgute kontseptsiooni on Võru maakonnas teistesse maakondadesse eksporditud ja endale vastavaks kohandatud viiel korral. “Viimati toimusid Vunki Mano eeskujul korraldatud loometalgud sel kevadel Pärnus,” ütles Mai Timmi.

Vunki Mano loometalguid rahastatakse sel aastal rahvusvahelisest projektist EUARENAS.

KU päevatoimetaja