PABERKAARDIGA KATMATA ALASID JÄÄB EESTIMAAL ÜHA VÄHEMAKS

Maa-ametil valmis tosin uut Eesti põhikaardi kaardilehte, mis katavad valged ruudud Lääne-Viru, Tartu ja Valga maakonnas. Esmatrükina ilmusid Roela, Avispea, Rakke, Rõngu, Kuigatsi, Puka, Vändra, Kurgja, Järtsaare, Kamari, Parika ja Koruste kaardilehed.

Tegu on Eesti põhikaardi 1:20 000 sarjas esmatrükina ilmunud kaardilehtedega, kus ühele sentimeetrile kaardil vastab 200 meetrit looduses. Kaardilehe ala on 50×50 cm, mis katab sada ruutkilomeetrit.

Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik Anu Kaljula märkis, et põhikaardi sarjas on Eesti jagatud 543 kaardiruuduks, millest 89% on paberkaardina välja antud. „Valgeid alasid ehk paberkaardiga katmata ruute jääb Eestimaal üha vähemaks,“ tõi ta välja. „Maa-amet annab põhikaardi sarjas paberkaardina välja 10–12 kaardiruutu aastas. Trükitava kaardilehe piirkonna valikul on oluline ennekõike uuendatud alusandmete olemasolu. Lisaks arvestame sellega, et trükitud kaardilehtedega saaksid kaetud kõik Eesti piirkonnad,“ selgitas Kaljula ja lisas, et paberkaart sobib paikade avastamiseks olgu need siis Soosaare raba Järtsaare kaardilehel, Parika järve vaatetorn ja Väikejärve õpperada Parika kaardilehel või C. R. Jakobsoni rajatud Kurgja-Linnutaja talukompleks Kurgja kaardilehel.

Uute kaardilehtede aluseks on Eesti topograafia andmekogu, aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod. Topograafilised andmed põhinevad 2020. või 2021. aastal toimunud aeropildistusel.

Soovijad saavad nii tänavusi kui ka varem valminud paberkaarte soetada Maa-ameti kartograafiaarhiivist.

KU päevatoimetaja