PÄRNUS ALUSTASID TÖÖD SÕJAPÕGENIKE JUHTUMIKORRALDAJAD JA TUGIISIKUD

Pärnu linnavalitsuse hoone. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsuses alustasid tänasest tööd kolm tugiisikut ja kaks juhtumikorraldajat, kes hakkavad linna elama asunud rahvusvahelise kaitse saanud inimesi abistama avalike teenuste kättesaamisel.

Juhtumikorraldajate tööülesanneteks on sõjapõgenike toetamine Eesti ühiskonda lõimumisel; Eesti ühiskonna toimepõhimõtete ja elukorralduse (sealhulgas sotsiaalsüsteemi) tutvustamine; sõjapõgenike nõustamine lähtuvalt sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest ning vajadusel nende toetamine kohanemisel ja dokumentide vormistamisel; koostöö tagamine avaliku-, era- ja vabatahtliku sektori organisatsioonidega (sealhulgas sotsiaal-, tervishoiu ja teiste avalike teenuste osutajatega) ning võrgustikutöös osalemine ja juhtumikorralduse toetamine; sõjapõgenikega seotud taotluste menetlemine ja nende abi- ja toetusvajaduse hindamine koostöös teiste spetsialistidega; sõjapõgenike kohanemist toetavate tegevuste organiseerimine ja vajaliku toe osutamise koordineerimine ning tugiisikute juhendamine ja konsulteerimine.

Tugiisikute tööülesanneteks on sõjapõgenike ja nende pereliikmete personaalne toetamine, sealhulgas juhendamine, motiveerimine ja emotsionaalne jõustamine nende Eesti ühiskonda lõimumisel ja iseseisvumisel; koostöös sõjapõgenikega nende toimetulekut piiravate probleemide lahendamine; sõjapõgenikke nõustamine ja abistamine asjaajamises Eesti ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel, vajadusel sõjapõgenike saatmine ametiasutuste külastamisel; sõjapõgenike nõustamine ja abistamine nende elu korraldamisel Eestis, sealhulgas püsiva elu-, töö- või õppekoha leidmisel; erinevate avalike teenuste tutvustamine ja vajadusel nende suunamine spetsialistide poole ning nende nõustamine asjaajamisprotseduuride algatamisel ja elluviimisel ning sõjapõgenike omavahelise suhtluse ja koostöö edendamine.

Juhtumikorraldajateks on Marko Truu ja Sergei Hohlov-Simson, tugiisikuteks Henry Aus, Maris Kaiva ja Marge Liiva. Juhtumikorraldajad ja tugiisikud võtavad inimesi vastu Suur-Sepa tänaval asuvas linnavalitsuses esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti. Ülejäänud ajal kohtutakse abivajajate ja partnerorganisatsioonidega ning tehakse muud tööd.

Tugiisikute ja juhtumikorraldajate palkamist toetas Euroopa Sotsiaalfond.

KU päevatoimetaja