MURMURATSIOON SOTSIAALVÕRGUSTIKUS. MIS SEE ON?

Repliik

Joosep Tammo

Murmuratsioon sotsiaalvõrgustikus kunstnik Ave Teeääre graafilises kujundis

Käesoleva nädala teisipäevases kõneluses YouTube kanalil küsib filosoofia õpetaja Joosep Tammo, kas oleme midagi kuulnud murmuratsioonist? Mis see on?

Joosep Tammo

Algselt tähistati mõistega ’murmuratsioon’ kuldnokkade või rästaste parve käitumist. Mõiste tuleneb ladina sõnast murmuratio, mis tähistas häältesuminat või suure hulga tiivalöökide kahinat. Meditsiinis ka vere kohunat. Tänu oma ettearvamatusele kirjeldatakse kuldnoka parve lendu ka tantsuna. Just nagu mingist salapärasest vaimust ajendatuna tekib äkki parv, kaldub vasakule, paremale, sööstab üles ja siis alla, hajub ja tiheneb.

nii nagu lindude maailmas, nii ka siin ei näi keegi seda kollektiivset online-käitumist kontrollivat

Kuna meie käitumine sotsiaalvõrgustikes sarnaneb sellisele parvele, siis Standford Internet Observatory uurija Renee DiResta on nimetanud seda “Online Murmuratiooniks”. Just nagu kuldnokad koonduvad võrgustikus viibijad tuulekiirusel, et jagada informatsiooni, moodustada gruppe või vallandada pasatorme. Ja nii nagu lindude maailmas, nii ka siin ei näi keegi seda kollektiivset online-käitumist kontrollivat. Aga kõik annavad siiski oma panuse, et pilv liiguks seda informatsiooni jagades. Kui looduses võiks sellise parve tekkeks olla mingeid häid põhjendusi, näiteks soov kaitsta end vaenlaste eest, siis sotsiaalvõrgustikus toimuva kohta ei saa seda väita.

Siin me lihtsalt reageerime positustele, laikidele ja suundumustele – sageli sõltumatult sellest, kas nendes on mingit tegelikku alust või mitte. Kas oleks võimalik meid ründavaid ja eksitavaid murmuratsioone kuidagi suunata, aeglustada või hajutada? Ei tea. Seni lihtsalt murmureerume edasi.

Allikas: “Murmuration”