PINDALALT EESTI SUURIMA LINNA TERRITOORIUM SUURENEB VEELGI

Pärnu linnapiiri tähised Tallinna maantee ääres. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavolikogu nõustus Tori valla ettepanekuga nihutada kahe omavalitsuse piiri nii, et enamik Lõo tänavast jääks täielikult Pärnu linna territooriumile ning linn saaks juurde Pesa 8 ja Pesa 7 kinnistud.

Praegune Pärnu linna ja Tori valla (Sauga aleviku) vaheline piir jätab Lõo tänava osaliselt linna ja osaliselt valla territooriumile. Tänava hoolduse, tänavavalgustuse kulude jms selguse huvides peaks tänavalõik, mille ääres paiknevad elamud, asuma ühe omavalitsuse territooriumil.

Tori vallas Kilksama külas asuvatele Pesa tn 8 (endine Väike-Kingu) ja Pesa tn 7 (endine Kingu-Kristjani) kinnistutele on juurdepääs Pärnu linnast mööda Pesa ja Tuule tänavat. Kinnistud on maakorralduslikult rohkem seotud Pärnu linna kui Tori vallaga.

Piiride korrigeerimise ettepanek on sätestatud nii Tori valla kui Pärnu linna üldplaneeringutes.

KU päevatoimetaja