SÜDAMEAPTEEK PÄLVIS ESIMESE APTEEGINA PERESÕBRALIKU TÖÖANDJA KULDMÄRGISE

Südameapteek pälvis esimese apteegina peresõbraliku tööandja kuldmärgise.
Foto: Raigo Pajula

Kahe aasta eest peresõbraliku tööandja hõbemärgise pälvinud Südameapteek on korraldajate sõnul teinud suure hüppe ja viinud ellu tähelepanuväärseid muudatusi, et pälvida tänavu esimese apteegina kuldtaseme märgis.

2020. aastal hõbetaseme märgise pälvinud Südameapteek on kahe aasta jooksul järjepidevalt töötaja- ja peresõbralikkuse arendamise nimel pingutanud ning töökorralduses mitmeid olulisi parendusi teinud. Kõige suuremaks väljakutseks on olnud apteekide mehitamine nii, et säiliks tööaja paindlikkus.

„Apteegiturg on väga tiheda konkurentsiga. Oskustööjõu puuduse tingimustes oleme pidanud väga palju pingutama, et leida lahendused, kus apteegid oleks mehitatud, kuid töötajatel säiliks võimalus töötada just neile sobival ajal ja mahus. Esmatasandi tervisehoiuteenuse osutajatena peavad osad apteegid olema avatud 24/7. Meie piirkonnajuhid, apteegijuhatajad ja personaliosakond töötavad igapäevaselt selle nimel, et pakkuda igale apteekrile sobivaid paindlikke töövõimalusi,“ rääkis Südameapteegi tegevjuht Evelin Härma.

Südameapteegis on võimalik töötada paindliku osakoormusega ja on apteekreid, kes on lapse kõrvalt tööle tulnud ka vaid 0,1 koormusega, et lapsehoolduspuhkuse ajal erialapädevusi säilitada. Igati toetatud on ka töötamine kooli kõrvalt.

„Pakume ülikoolis õppivatele apteekritele paindlikke töövõimalusi ning toetame neid ka rahaliselt – tänavu andsime kahele tublile proviisorile 3000-eurose stipendiumi, et nad saaksid jätkata erialaõpinguid Tartu Ülikoolis. Lisaks on meil mahukas ettevõttesisene koolitusprogramm, mille kokkupanekul oleme lähtunud töötajate vajadustest ja soovidest. Koolitusi on toimunud nii klienditeeninduse kui ka vaimse tervise hoidmise teemal,“ rääkis Härma, kelle sõnul on töötaja- ja peresõbralikkus tänaseks loomulik osa Südameapteegi organisatsioonikultuurist.

Südameapteegi kaubamärgi all tegutseb 69 apteeki ja e-apteek, kus töötab kokku enam kui 360 oma eriala spetsialisti.

KU päevatoimetaja