PERESÕBRALIKUD TÖÖANDJAD ON MUUTNUD TÖÖKESKKONDA PAREMAKS

Peresõbraliku tööandja märgise saajad 2022. aastal. Foto: Raigo Pajula

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kuulutasid eile välja 22 peresõbraliku tööandja märgise saajat. Keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi toel on organisatsioonid muutnud töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks.

Peresõbraliku tööandja lõppmärgise kuldtaseme pälvisid sel aastal AS Audentes, Audentes Koolide Sihtasutus ja Audentese Spordiklubi MTÜ, ASA Quality Services OÜ, CES OÜ, Elisa Eesti AS, ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, Eesti Rahvusraamatukogu, IPF Digital, Jüri Gümnaasium, Maa-amet, Maaeluministeerium, Ramirent Baltic AS, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SRINI OÜ. Hõbetaseme pälvisid DHL Logistics Estonia OÜ, Guardtime OÜ, Kaubamaja AS, Konkurentsiamet, KPMG Baltics OÜ, Nordecon AS, Saku Õlletehase AS ja Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakond. Pronkstaseme pälvis OÜ Velko AV.

Kokku on kuue aasta jooksul programmis osalenud 113 organisatsiooni ja nii on mõjutatud ligi 30 000 inimese töökeskkonda.

Tervise- ja tööminister Peep Petersoni sõnul on tihe konkurents tööturul ja üldine hoiakute muutumine töötajate toetamisel tõstnud peresõbralikkuse teema organisatsioonide jaoks järjest olulisemale kohale.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo lisas, et töötaja- ja peresõbraliku töökeskkonna kujundamisel ja töötajate toetamisel on oluline võtta arvesse kogu inimese eluteed ning lisaks lastega töötajate vajadustele, arvestada ka nendega, kes on läinud haridust omandama või töötavad vanaduspensioniealisena või paindlikke töötingimusi hooldust vajava lähedase eest hoolitsemiseks.

Eilsel tunnustusüritusel peatuti muutuste teemal pikemalt ning arutleti muutunud töökultuuri, kodus ja kontoris töötamise pendeldamise praktikate ning eelistuste ja võimaluste üle. Mirko Ojakivi juhtimisel olid vestlusringis teemat lahkamas ERGO Eesti tegevjuht Marek Ratnik, Kaubamaja personalidirektor Piret Mårtensson, Tallinna ülikooli isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver ning tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, mis toimub organisatsioonide juhtkondade eestvedamisel kuid tihedas koostöös töötajatega. Lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine. 2022. aastal on järelhindamise protsessi läbimas 32 ettevõtet, kes on süsteemselt tegelenud oma töökultuuri arendamisega.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

KU päevatoimetaja

Samal teemal: