UKRAINLASTE HULK ON PÄRNUS KAHEKORDISTUNUD

Pärnu Raeküla kooli 5. klassis õppiv Ivan Ziuzin on tulnud Mariupulist.
Foto: Urmas Saard / Külauudised

Pärnu linnavalitsuse teatel on Pärnusse registreeritud ukrainlaste arv suurenenud 511 inimese võrra.

Selle aasta kümne kuuga on Pärnusse registreeritud Ukraina kodakondsusega inimeste arv suurenenud 511 inimese võrra, kellest 306 on täiskasvanud ja 205 lapsed.

Võrdluse aluseks on võetud rahvastikuregistri andmed Pärnu linna kui asustusüksuse (ilma osavaldadeta) kohta. 1. jaanuaril oli Pärnusse sisse kirjutatud 425 Ukraina kodakondsusega inimest (373 täiskasvanut ja 52 last), 1. novembril 936 (679 täiskasvanut ja 257 last).

Suurenenud on määratlemata kodakondsusega elanike arv, keda aasta alguses oli 498 ja novembri alguses 669. Samas on vähenenud Venemaa kodakondsusega inimeste hulk, keda aasta alguses oli 1030 ja praegu 984.

Pärnus elab 59 erineva kodakondsusega inimesi. Kõige rohkem on Eesti kodakondsusega elanikke (34 692, andmed 1. novembri seisuga), järgnevad Venemaa, Ukraina ja määratlemata kodakondsusega elanikud.

Kui Venemaa, Ukraina ja määratlemata kodakondsusega elanike arv kõrvale jätta, siis moodustavad teiste riikide kodakondsusega elanike pingerea Soome, Läti, Moldova, Valgevene, Leedu, Saksamaa, Suurbritannia, India, Rootsi, USA, Prantsusmaa, Hiina ja Rumeenia kodanikud. Ülejäänud riikide kodanike arv jääb alla kümne.

Soome kodanike arv on tänavu püsinud stabiilsena, aasta alguses oli neid 408 ja praegu 409. Pärnusse on kolinud rohkem Läti (aasta alguses 181, novembri alguses 201), Moldova (aasta alguses 45, nüüd 49) ja Valgevene (aasta alguses 40, praegu 45) kodanikke, vähenenud on Suurbritannia (aasta alguses 34, praegu 28) kodanike arv.

KU päevatoimetaja