ÜHEKORDNE TOETUS EAKATELE, TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRIDELE, LASTEGA PEREDELE

50 eurot lisaraha. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Riik maksab novembris kõikidele pensionäridele, kes on vanaduspensionieas, puuduva töövõimega inimestele ja lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot.

„Hinnatõus on olnud erakordselt kiire ning makstav toetus leevendab veidi esmavajalike kaupade ja teenuste hinnatõusust tingitud vahet. Kokku saab toetust pea 584 000 inimest ca 29 miljoni euro ulatuses,“ rääkis Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100 % töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnatõusu leevendamise toetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 4. novembril ja lapsevanematele koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja hiljemalt 10. detsembril.

Hinnatõusu leevendamise toetust taotlema ei pea.

KU päevatoimetaja