VIDEVIKU AKADEEMIASSE ASTUS ÜLE POOLESAJA ÕPPURI

Videviku Akadeemia tugimeeskond Triinu Jänes, Valdek Rohtma ja Airi Poola.
Foto: Kaidi Loos

Valgamaa Kutseõppekeskus käivitas tänavu uue õppesuuna, mis pakub kõigile võimaluse omandada kaugõppes põhi- või keskharidust. Kooliperes hellitavalt Videviku Akadeemiaks nimetatud suunal alustas septembris 57 õppurit, kellest noorim on 17-aastane, vanim 50-aastane.

Koolis on tervikuna täna 796 õpilast, aasta tagasi oli neid 586. Valgamaa Kutseõppekeskus tänab kõiki koostööpartnereid ning eriti õppijaid, kellega ühiselt luuakse, kohandatakse ja arendatakse uudset üldhariduse süsteemi ning tava.

„Vastuvõtt ületas meie ootusi, kevadel suunda käivitades ei julgenud loota, et see nii populaarseks osutub. Kõige rohkem õpilasi astus 10. klassi, kuid õppijaid on kõikides klassides alates kaheksandast kuni kaheteistkümnendani,“ rääkis Valgamaa Kutseõppekeskuse õppedirektor Valdek Rohtma. „Meie sihiks on pakkuda õppijast lähtuvat haridust, mis tähendab paindlikkust ning õppija võimalustega arvestamist. Iga õppija leiab koostöös kooliga omale sobiva aja, tempo ja koha õppimiseks. Sageli on selleks õhtune aeg, mistõttu kutsume õppesuunda naljatamisi Videviku Akadeemiaks.“

Kool arvestab, et õppuritel on teisigi kohustusi, nagu töö või pere, mistõttu pandi õppekorralduse põhirõhk kooli ja õpilase vahelisel tihedale suhtlusele, et võimalikke takistusi ja probleeme juba eos ennetada. Kuna varasemate õpingute katkemise põhjused võivad igaühel erineda, on oluline, et iga õpilane leiaks oma isikliku õpitee, mis arvestab tema huvide ja senise elukogemusega.

Juba praegu hindab kool vastuvõetud õppijate varasemate õpitulemuste põhjal, et nii mõnigi saab edasi liikuda ennaktempos. „Kui õppuril on näiteks 11. klassi kursusest vaid kaks läbimata, saame tema kursuseplaani lisada juba ka 12. klassi aineid ning õppija saab võimaluse kiiremini edasi liikuda,“ selgitas Valdek Rohtma. „Ennekõike on meile, kui haridusrätsepatele oluline, et õppija oma teekonnal püsiks ja toime tuleks. Kui tempo osutub liiga kiireks ja koormavaks, saame hoogu rahulikumaks võtta – peaasi, et kõik gümnaasiumihariduse omandamiseks vajalikud 72 kursust omandatud saaksid. Mõistame, et õppijal võib olla keeruline uue rütmiga kohaneda, kuid oleme oma kolmeliikmelise tugitiimi ja 13 õpetajaga igati toeks.“

Kursusejuhendaja Triinu Jänese sõnul näitavad õppijad ise kooliga suhtlemisel üles suurt aktiivsust. „Tagasiside on olnud väga positiivne, kiidetakse toredaid digiõpetajaid ja tundide selget ülesehitust. Meil on eraldi tunnid kursusejuhendajaga, mis aitavad kooliellu sisse elada ja hirmud maha võtta, esimestel kohtumistel oleme üksteisega tuttavaks saanud ja õpikeskkondi tundma õppinud. Praegu on kõige rohkem küsimusi tekkinud valikkursuste mahu hindamisel, et kui palju on läbitud ja mida tuleks veel teha. Pakume suures valikus põnevaid kursusi, muuhulgas selliseid, mis on seotud enesetunnetuse- ja teadlikkusega ning mis toetavad õppijat motivatsiooni ja eesmärkide hoidmisel, need on osutunud väga populaarseks,“ rääkis kursusejuhendaja Triinu Jänes.

Uus õppesüsteem ehitati Valgmaaa Kutseõppekeskuses üles vaid mõne kuu jooksul. See sai võimalikuks nii tugeva meeskonna kui heade partnerite toel. Valikkursusi pakutakse koostöös Edumusega ning õpetajaskonna värbamisel aitas kooli MTÜ Digiõps, mille kaudu saavad õppurid osa veebitundidest.

Digiõpsi meeskond on alanud koostööga rahul ning usub, et koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega luuakse innovaatiline õppevorm, mis on tulnud, et jääda. „Meie kaasatud õpetajad on oma valdkonna entusiastid, kes naudivad seda, mida nad õpetavad. Oleme väga tänulikud usalduse ja võimaluse eest teha Valgamaa Kutseõppekeskusega uue üldharidussuuna käivitamisel koostööd. Kuigi selline õppevorm on uudne, usume siiralt, et distantsilt õppimine on mitte üksnes võimalik, vaid muudab kvaliteetse hariduse kättesaadavamaks igas Eestimaa nurgas ja igale õppijale,“ rääkis Margot Semilarski mittetulundusühingust Digiõps.

Videviku Akadeemia ootab kõiki soovijaid liituma ka käimasoleva õppeaasta vältel. Täpsema info sisseastumise kohta leiab kooli kodulehelt http://vkok.ee/. Kõigi küsimustega võib pöörduda õppedirektor Valdek Rohtma poole (tel: 5349 6837, e-post: valdek.rohtma@vkok.ee).

KU päevatoimetaja