PALVE ILUTULESTIKUST HOIDUMISEKS

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Arvestades Ukrainast tulevate sõjapõgenike kannatustega paneb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koos teiste riigiasutustega inimeste südamele vältida praegusel ajal paugutite kasutamist.

Nüüdses olukorras võivad ilutulestiku paugud mõjuda ehmatavalt tuhandetele sõjapõgenikele, keda Eestis majutatakse. Seetõttu paneb TTJA inimestele südamele kaaluda pürotoodete kasutamise vajalikkust ja võimalusel vältida ilutulestiku laskmist eelkõige piirkondades, kus majutatakse sõjapõgenikke. Ajal, kui Eestisse jõuab üha rohkem sõjakoldest äsja saabunud inimesi, on paljudele meie maal põgenikuna viibijatele rahulik igapäevaelu olulisem kui kunagi varem.

Lisaks sotsiaalmeedias levivatele teadetele on TTJAle laekunud pöördumine sõjapõgenike majutaja poolt, milles selgitatakse ilutulestiku hirmutavat mõjunu sõjakoldest põgenenud Ukraina lastele, põhjustades tarbetut ärevust.

Samuti tuletavad asutused meelde, et avalikus kohas on seadusest tulenevalt keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, mujal kui avalikus kohas kehtib reegel ajavahemikus kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni.

KU päevatoimetaja