VIGALA JÕE LAIENDAMINE VÕIMALDAB SUURENDADA KAITSEVÄE KOHALOLEKUT RAPLA KANDIS

1. aprilli pressisõnumile lisatud foto

Rapla vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti poolt väljaläkitatud 1. aprilli pressisõnumi teatel kohtusid kohaliku valitsuse ametnikud täna Mereväe ülema ja Kaitseväe juhatajaga, et arutada Vigala jõe laiendamist eesmärgiga luua Kesk-Eestisse Mereväe tugipunkt.

Innovaatiline lähenemine tuleb kasuks ka laiapõhjalise riigikaitse arendamisel. Rapla vallavanem olevat öelnud, et kaitseväe kohalolu erinevate domeenidega Rapla vallas kasvatab mitte ainult nende elanike julgeolekut, vaid sellel olevat oma mõju kogu Kesk-Eestile.

Kaitseväe juhataja tunnustas Rapla valla aktiivsust Eesti julgeoleku tugevdamisel, sest Õhuväe tugipunkti loomise osas Kuusiku lennuväljale kirjutati lepingutele alla just äsja. Mereväe tugipunkti loomine on lihtsalt loogiline samm Ukrainast saadud õppetundidest tuleneva uue Kaitseväe kontseptsiooni elluviimisel. Maaväe komponent on juba aastaid tagasi päris tugevalt Rapla valda oma kanna kinnitanud. Kuna tegu on Erioperatsioonide üksusega, siis nende kohalolu ei ole võimalik palja silmaga märgata.

Mereväe tugipunkti hakkab juhtima kohakaasluse alusel endine Mereväebaasi ülem ja tänane abivallavanem Rain Terras. Kaitseväe Peastaap palub mitte otsida pahatahtlikke seoseid, sealhulgas Kaitseväe juhataja ega kellegi teise tugevat seotust Raplamaaga. Sellist lähenemist võetakse kui riigivastase propaganda levitamist.

Allikas