JÄRVEKÜLAS NÄEB ISEJUHTIVATE SÕIDUKITE LIIKUMIST JUBA SÜGISEL

Isejuhtiv sõiduk [roboti- ja mikrokontrollerite haridusteadmiste leht – tipptaseme võrgustik]

Isejuhtivate sõidukite katsetamine Harjumaal Rae valla Järvekülas on kavandatud käesoleva aasta sügisesse. Projekti tegevuste elluviimiseks on sõlmitud Tallina Tehnikaülikooli, Rae valla ja Tallinna linna vahel kolmepoolne partnerluslepe. Tegevuste elluviija on Tallinna Tehnikaülikool ja rakendusüksuseks Riigi Tugiteenuste Keskus.

Eesmärgina nähakse uudset ökosüsteemi raamistikku ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks lähitulevikus. Lisaks olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele lisanduvad isejuhtivad viimase miili minibussid ja erinevad mikromobiilsuse lahendused. Vaja on kasutajakeskset lähenemist.

Katseline projekt sisaldab isejuhtivate busside nõudluspõhist teenust eeslinnades, ühendades need üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas.

Pilootprojekti raames viidi koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga läbi ühistranspordi teemaline liikuvusuuring ja küsitlus. Küsitlusega sooviti teada saada Rae valla elanike igapäevaseid liikumisviise, samuti hinnangut ühistranspordi ja uute planeeritavate liikumisvõimaluste – trammiliinide ja isejuhtivate sõidukite kasutamise võimaluste kohta Rae vallas. Küsitluse tulemustest lähtuvalt viiakse piloteerimine läbi Järvekülas.

Kahe isejuhtiva sõiduki piloteerimine Järvekülas toimub tänavu septembris ja oktoobris.

Arvestades, et perspektiivselt saaksid isejuhtivad sõidukid liikuda Rae vallas nõudepõhisuse printsiibil ühistranspordi ühe osana, siis peaks töö tulemusena tekkima lahendus, mida saab edaspidi kasutada universaalse lahendusena ülevallaliselt erinevates samalaadsetes piirkondades. Nii soodustatakse ja tõhustatakse üldise ühistranspordi kasutamist koos nõudepõhise transpordiliigi lisandumisega.

Startum OÜ poolt koostamisel olev töö valmib juunis.

Allikas: Rae valla koduleht

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

TULEVAL AASTAL VÕIKS ISEJUHTIV BUSS PEATUDA RAE VALLA KODUUSTE EES