PÄRNU LÕPETAS SÕPRUSLEPINGU SOTŠI LINNAGA

⇑ Sotši linna sümbolid ⇑

Pärnu linnavolikogu otsustas üles öelda 1994. aastal sõlmitud Sotši ja Pärnu vahelise sõpruse ja koostöö lepingu.

Volikogu mõistis hukka Venemaa Föderatsiooni agressiooni Ukrainale ja pidas oluliseks lõpetada kõik koostöölepped ja suhted Venemaa Föderatsiooniga.

“Venemaa-Ukraina sõja valguses ei ole Sotšiga koostöölepingut jätkata eetiline,” ütles eelnõu esitanud volikogu esimees Andrei Korobeinik.

Koostöö Sotšiga sai alguse 1991. aastal, kolm aastat hiljem jõuti ametliku koostöölepinguni. Pärnu delegatsioon käis Sotšis viimati 2011. aasta novembris, mil seal toimusid Sotši päevad ja linnapea kutsus Pärnu esindajad külla.

KU päevatoimetaja

Samal teemal:

PÄRNU LINNAVOLIKOGU MÕISTAB HUKKA VENEMAA KURITEOD UKRAINAS